De Leie is een schakel in het netwerk van Seine Schelde Vlaanderen. Met dit netwerk investeren we in de toekomst van de binnenvaart in Vlaanderen en in het hart van Europa.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

De Leie wordt aangepast voor schepen van klasse Vb. Daarnaast doen we op de Leie ook aan rivierherstel, recreatie en stadsvernieuwing. Om rivieren geschikt te maken voor de binnenvaart, is in de loop der jaren heel wat van hun natuurlijke ruggengraat verloren gegaan. Nu en in de toekomst willen we natuur en economie hier weer in balans brengen. Daarnaast geven we iedereen de mogelijkheid om te genieten van het water en haar omgeving. Tot slot investeren we samen met lokale besturen in een fraaier stadscentrum, waar het water een hoofdrol toebedeeld krijgt. 

 

Waarom

De Leie behoorde voor de jaren ’60 niet tot de belangrijkste binnenvaartrivieren van België. Dé stroom richting Antwerpen en Gent was voor die tijd de Boven-Schelde. Door de zware overstromingen in 1965 en 1966 in de Leiestreek, kwam de Leie echter bovenaan de prioriteitenlijst te staan. Vanaf 1970 werd de infrastructuur op en langs de rivier aangepast en vernieuwd.

In de tweede helft van de jaren ’90 was er nood aan een betere binnenvaartverbinding tussen de Benelux en Frankrijk: toen nog de zogenaamde ‘Seine-Nord-verbinding’. De nodige studies en gesprekken werden opgestart om na te gaan welke Vlaamse vaarweg economisch gezien de beste kandidaat zou zijn. Omdat de Leie een goede verbinding tussen Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk vormt en bovendien de meest recente infrastructuur heeft, werd deze rivier oorspronkelijk aangeduid als schakel tussen de Seine en de Schelde. Tot op vandaag blijft het de belangrijkste vaarweg in het Seine Schelde-verhaal. De rivier en haar infrastructuur worden volledig aangepast aan de scheepvaart van vandaag en de toekomst.

Wanneer

Binnenvaart

Op de Leie werken we in heel wat steden en gemeenten om de volledige rivier aan te passen aan de hedendaagse en toekomstige scheepvaart. Al deze werken hebben hun eigen timing: sommige zijn zo goed als afgerond, andere zijn nog in studiefase of staan op de planning. Tegen 2030 zouden we overal op de Leie klaar zijn, zodat grotere schepen vlot kunnen passeren.

Rivierherstel, recreatie en stadsvernieuwing

De Leie ook als rivier herstellen en tegemoetkomen aan de pleziervaart, is ook een belangrijk onderdeel van de Leiewerken. De aanleg van natuurvriendelijke oevers, vispassages, fauna-uitstapplaatsen, … zullen vermoedelijk klaar zijn tegen 2030.
 

Gewicht
-94

Locaties

Op de kaart en hieronder kan je zien welke steden en gemeenten aan deze vaarweg deel uitmaken van het project.