Datum
01/12/2023

Met een boomplantactie wordt de aanleg van een eerste zone natuurvriendelijke oevers langs de Leie in het kader van het project Seine Schelde Vlaanderen afgerond. De vernieuwde oevers bevinden zich tussen de aantakking van de Toeristische Leie en de gemeentegrens Deinze-Zulte stroomopwaarts. De Vlaamse Waterweg nv investeerde in extra mogelijkheden voor fauna en flora. De werken startten in april 2022 en zijn nu afgrond. De volgende jaren wordt de evolutie van de vegetatie nog opgevolgd. Midden 2024 start de aanleg van een nieuwe zone ter hoogte van de nieuwe fietsbrug in Zulte.

Het project Seine Schelde Vlaanderen heeft als ambitie een nieuw multimodaal, efficiënt en duurzaam vervoersaanbod te creëren in het hart van Europa. In Vlaanderen trekt De Vlaamse Waterweg nv het project dat medegefinancierd wordt door de Europese Unie. Om klasse Vb-schepen met een laadvermogen tot 4500 ton of ongeveer 220 vrachtwagens toe te laten op de Leie, moest de rivier meer ruimte krijgen. De rivier wordt overal tot 3,5 meter verdiept en de vaarweg zal minimum 4,5 meter breed zijn. Die verruiming gaat gepaard met aanpassingen aan de oevers die op een natuurvriendelijke manier worden heraangelegd.

“De vernieuwde oevers in Deinze en Zulte zijn nu opnieuw geschikt voor de ontwikkeling van een diverse planten en de leefomgeving van dieren in, op en aan het water. Dit alles passend bij de werken voor de scheepvaart en met mogelijkheid om extra water te bufferen indien nodig”, licht Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters toe.

De natuurvriendelijke oevers bestaan voor een deel uit vooroevers met open water of ondiepe zones met veel planten. Hierdoor kan fauna en flora er beter gedijen. Onder de waterlijn zijn er op meerdere plaatsen ook visdoorgangen geplaatst.

In het verleden waren de oeverhellingen overwegend begroeid met hoge struiken. Straks zal er in deze zone langs de Leie gefietst en gewandeld worden door een meer gevarieerd landschap met zicht op de rivier. Voor de hengelaars worden in 2024 nog vijf hengelsteigers aangebracht op rustige plaatsen. Het jaagpad op de rechteroever in Deinze werd tijdens de werken verlengd in functie van de realisatie van de fietssnelweg F422.

Omdat de oevers gedeeltelijk overstroombaar zijn, krijgt de Leie meer ruimte bij hoge waterstanden. Dit helpt het bekken nog weerbaarder te maken tegen wateroverlast.

De inrichtingswerken in de eerste zone zijn nu afgewerkt. De volgende jaren wordt de evolutie van de vegetatie verder opgevolgd.

De investering in het natuurvriendelijker maken van de oevers bedroeg 16,2 miljoen euro. Aannemers Hye en Jan De Nul stonden in voor de uitvoering. Studiebureau SBE leverde het ontwerp aan. Voor de realisatie werd onder meer gekozen voor zomereik, zomerlinde, zwarte els, Haagbeuk, Ratelpopulier en Fladderiep.

De volgende zone die De Vlaamse Waterweg nv zal herinrichten bevindt zich tussen de Zultebrug en de stuwmeander ter hoogte van Sint-Baafs-Vijve. Dat is de zone nabij het kasteel Te Lake en de Limnanderdreef. De start van deze werken is voorzien in de zomer van 2024. Het type oever zal gelijkaardig zijn. Op termijn zullen nog oevers van de Leie natuurvriendelijk worden heraangelegd.

Bekijk onderstaand de aftermovie

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.