Datum
18/07/2023

De Leiewerken in de centrumzone van Menen gaan in 2024 van start. Een handvol reacties en een bezwaar in het kader van het openbaar onderzoek van 2022 werden grondig bestudeerd. Deze gaven De Vlaamse Waterweg nv de aanleiding om een aantal elementen uit het bestaande mobiliteitsonderzoek uit te breiden met onder meer bijkomende verkeerstellingen. Dit veroorzaakte een langere doorlooptijd in het vergunningstraject waarbij een nieuw openbaar onderzoek is. Dit loopt van 14-07-2023 t.e.m. 12-08-2023. De ontwerpplannen zelf blijven ongewijzigd, maar in de onderbouwing van de vergunningsaanvraag wordt meer informatie gegeven op de reacties uit het vorige openbaar onderzoek.

Na afloop hiervan verwacht De Vlaamse Waterweg nv de goedkeuring van de vergunning te krijgen, zodat de aanbestedingsprocedure kan worden gestart en een aannemer kan worden aangesteld.
De start van de ambitieuze Leiewerken in de centrumzone , na het verkrijgen van de omgevingsvergunning wordt voorzien in 2024.

Inzagemogelijkheden openbaar onderzoek:

De aanvraag ligt van 14 juli 2023 tot en met 12 augustus 2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving van Stad Menen, Grote Markt 1, 8930 Menen (enkel op afspraak). Je kan online een afspraak maken via www.menen.be/afspraak-maken of telefonisch via 056 529 204.

Je kan het dossier ook inzien in het omgevingsloket op https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek onder het projectnummer OMV_2022141282.

Binnen de Blue Deal  heeft De Vlaamse Regering de subsidie toegekend voor De Lokale gebiedsdeal Droogte ‘ geïntegreerde aanpak van de Leievallei Wervik-Deinze’. Voor Menen werd een subsidie toegekend voor het project ‘Boulevard leiewerken’. Hier kan mee ingezet worden om op een kwalitatieve manier, in functie van de ‘afstromingsstop’ ,het water zoveel mogelijk te laten infiltreren en opvangen met oplossingen voor waterhergebruik.

Deze subsidie loopt vanaf 01-01-2023 t.e.m. 31-06-2026. Zo creëren we meer ruimte voor water binnen ‘de werf van de eeuw’ en gaan we mee de uitdagingen van waterschaarste en droogte aanpakken.

 

 

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.