Seine Schelde Vlaanderen is een grootscheeps binnenvaartproject van De Vlaamse Waterweg nv, met steun van de Europese Unie. Het project wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief voor goederenvervoer op de weg maken. Resultaat? Minder verkeersdrukte, meer veiligheid en een schoner milieu.

Waarom

    

De binnenvaart is goedkoop, betrouwbaar, duurzaam en in volle groei. Met deze troeven biedt transport via het water een oplossing voor het toenemende fileprobleem op onze wegen. Een schip van 4.500 ton haalt immers tot wel 220 vrachtwagens van de weg.

Om deze container- en duwvaartschepen een vlotte doorgang te bieden, verbeteren we de verbinding tussen de Seine en de Schelde. Dit garandeert economische groei en werkgelegenheid in het hart van Europa.

Seine Schelde Vlaanderen is echter meer dan investeren in een betere infrastructuur. Het leven op en langs de waterweg stimuleren, duurzame oplossingen en een aangename omgeving - daarvoor maken we ons sterk.

Lees meer

Wat

Binnenvaart

Een moderne, aangepaste verbinding tussen de Seine en de Schelde zorgt ervoor dat binnenvaartschepen met een laadvermogen tot 4.500 ton en drie lagen containers vlot kunnen passeren. Elk schip haalt 220 vrachtwagens uit de file.

Lees meer

Rivierherstel

Omdat we als waterwegbeheerder ook het leven op en langs het water belangrijk vinden, investeren we eveneens in rivierherstel. Natuurvriendelijke, duurzame oplossingen en een aangename leefomgeving, daarvoor zetten we ons in.
 

Lees meer

Recreatie

Om iedereen te laten meegenieten van de waterwegen en hun omgeving hebben we steeds meer aandacht voor recreatie op en langs het water. De waterwegen en de jaagpaden bieden immers niet enkel een uitstekend alternatief voor het wegtransport, je kan er ook tot rust komen of actief bezig zijn. Hiervoor zitten we samen met gemeente- en stadsbesturen, de provincies en lokale belanghebbenden.

Lees meer

Stadsvernieuwing

Heel wat waterwegen doorkruisen het centrum van een stad. Dat is geen toeval, want eeuwen geleden al was het water uiterst geschikt om handel te drijven met alle hoeken van het land en Europa. Door die interessante verbindingen via het water zijn veel steden en gemeenten ontstaan.

Lees meer

Waar

      

Met Seine Schelde Vlaanderen investeren we in maar liefst zeven waterwegen. Deze waterwegen vormen een netwerk dat de Benelux verbindt met de kust, onze noorderburen en zuiderburen. Zo worden het Seine- en Scheldebekken beter met elkaar verbonden.

Op tientallen locaties doen we meer dan 70 aanpassingen voor zowel binnenvaart, rivierherstel, recreatie en stadsvernieuwing. Een volledig overzicht van al onze projecten vind je op onze projectkaart.

Wanneer

Het idee om te investeren in betere binnenvaartinfrastructuur tussen de Seine en de Schelde werd midden de jaren '90 voor het eerst op papier gezet. Daarna zijn er verschillende studies uitgevoerd om het project concreet vorm te geven. Hierop volgden verschillende beslismomenten door de regeringen van Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk. Ook lokale besturen werden uitgenodigd aan de gesprekstafel.

Intussen zijn de werken volop bezig: in 2005 gingen we van start in Evergem, waar we een nieuw sluizencomplex gebouwd hebben. We streven ernaar om tegen 2030 klaar te zijn met de verbeteringen aan het waterwegennetwerk. Daarbij blijven we steeds in dialoog treden met partners, lokale en bovenlokale besturen, intercommunales, ...

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.