Datum
05/09/2023

Aan de Leie wordt steeds meer ingezet op recreatie langs het water. De Vlaamse Waterweg nv heeft daarom in nauwe samenwerking met de betrokken steden en gemeenten (Waregem, Wielsbeke en Zulte) een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het wegwerken van een missing link in het jaagpadennetwerk langs de rechteroever.

Er is onderzocht of een fiets- en wandelverbinding via het eiland D’Hooie hier haalbaar was. Met de waterwegbeheerder willen we namelijk ook inzetten op zachte mobiliteit én beleving langs het water”, benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Daarom investeren we in een veilig jaagpadennetwerk waar fietsers en wandelaars gebruik van kunnen maken.”

De haalbaarheidsstudie naar het vervolledigen van de fiets- en wandelverbinding via het eiland D’Hooie maakt deel uit van het internationale binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. Het project, dat steun geniet van de Europese Unie, wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief voor goederenvervoer op de weg maken. Binnen die ambitie wordt ook ruimte gemaakt voor recreatie en zacht verkeer.

Haalbaarheid als handvat

De studie onderzocht een optimale verbinding langs de rechteroever van de Leie tussen de stuw in Sint-Baafs-Vijve en de jachthaven in Zulte. Verschillende mogelijkheden werden bekeken om een comfortabele en veilige verbinding te voorzien: langs de oevers van de Leie, de oevers van de oude Leiearm, meer landinwaarts … zelfs over het water!

Het scenario waarin een jaagpad wordt aangelegd langs de oevers van de oude Leiearm (aan de kant van het eiland D’Hooie) kwam bij De Vlaamse Waterweg nv en de betrokken lokale besturen Waregem, Wielsbeke en Zulte als voorkeurstracé uit de bus. Hiermee wordt dan ook verdergegaan.

Gloednieuwe infrastructuur

In het gekozen scenario zal het jaagpad tweemaal de oude Leiearm kruisen: ter hoogte van de stuw kan de bestaande stuwconstructie het brugdek dragen, waardoor fietsers letterlijk óp de stuw fietsen! Tussen de stuw en de jachthaven in Zulte wordt een volledig nieuw jaagpad aangelegd en ter hoogte van de jachthaven zal een nieuwe fietsbrug worden voorzien.

Volgende stappen

De Vlaamse Waterweg nv en de partnergemeenten zullen een samenwerkingsovereenkomst afsluiten om het vervolgtraject op te starten. In 2024 zal De Vlaamse Waterweg nv het voorkeurstracé technisch verder uitwerken. Op basis van dit technisch ontwerp wordt ook de exacte ligging en de kostprijs van de nieuwe verbinding bepaald.

Nadat het definitieve ontwerp afgewerkt is, zal in 2025 de vergunning aangevraagd worden. Als alles goed gaat kan vanaf 2026 gestart worden met de realisatie op het terrein.

Het project zorgt voor een positief effect op de recreatie in de omgeving en vormt een verbetering van de mobiliteit in de regio en een veilig woon-verkeer. Het zal gefinancierd worden door De Vlaamse Waterweg nv en de lokale besturen. Hiervoor zal de waterwegbeheerder een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met de gemeentes.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.