Wat is een jaagpad?

Een jaagpad is een pad langs een kanaal of rivier. Vroeger werden schepen bij tegenstroom of tegenwind voortgetrokken door paarden of soms zelfs door mensen. Dit voorttrekken noemde men ‘jagen’ en gebeurde vanop een pad dat langs de waterweg liep. Vandaag zijn de jaagpaden een dienstweg voor de waterwegbeheerder, maar ze worden ook gebruikt voor recreatie door fietsers, wandelaars, rolschaatsers, enzovoort. Onder het motto 'Het jaagpad is er voor iedereen' schakelen we onze jaagpaden in in fietsnetwerken en sensibiliseren we alle gebruikers tot wederzijds respect.

Opgelet! Het jaagpad is geen fietspad zoals aangelegd langs openbare wegen, niettegenstaande dat bepaalde trajecten van het verharde jaagpad deel uit maken van fietsroutenetwerken.

Meer informatie over onze jaagpaden vind je de website van De Vlaamse Waterweg nv.

Wie maakt er gebruik van een jaagpad?

Op jaagpaden geldt gedeeld gebruik; dit wil zeggen dat deze onder andere toegankelijk zijn voor wandelaars en fietsers alsook voor motorfietsers klasse A en wagens mits deze over een toelating beschikken. Wanneer expliciet aangeduid met signalisatie, zijn speed pedelecs ook toegelaten op de jaagpaden aangeduid als fietssnelwegen. Bij dit gebruik geldt echter een snelheidsbeperking van 30 km/u in normale omstandigheden en 10 km/uur in bijzondere omstandigheden.

De waterwegen en haar jaagpaden kunnen naast een recreatieve functie ook een belangrijke rol vervullen in het woon-werkverkeer. Omdat jaagpaden in de eerste plaats dienstwegen zijn, en dus niet als fietspaden mogen worden beschouwd, houdt het gebruik van deze wegen echter ook een verantwoordelijkheid in van de gebruikers. Van een jaagpad kan en mag immers niet hetzelfde comfort- en veiligheidsniveau als van een volwaardig fietspad worden verwacht. De waterwegbeheerder tracht evenwel zo veel mogelijk om de richtlijnen uit het Vademecum Fietsvoorzieningen na te streven.

Op de website van De Vlaamse Waterweg nv vind je meer informatie terug over het gebruik van onze jaagpaden.