Waar

In het transportbeleid van de Europese Unie werden negen multimodale transportcorridors gedefinieerd. Samen vormen ze het TEN-T-netwerk dat zich uitstrekt over heel Europa. Seine Schelde maakt deel uit van de corridor Noorzee - Middellandse Zee, die Ierland en Engeland via het Kanaal verbindt met Zuid-Frankrijk. De verantwoordelijke corridorcoördinator is professor Péter Balázs van Hongarije.

Seine Schelde is een grensoverschrijdend binnenvaartproject. Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk en de Europese Unie werken constructief samen aan een betere verbinding tussen de Seine en de Schelde voor hedendaagse binnenvaartschepen. De Benelux - en bij uitbreiding de Rijndelta - wordt zo verbonden met de regio’s van Le Havre, Rouen en Parijs.

De Vlaamse Waterweg nv

In Vlaanderen begon het allemaal met de Leie, het Afleidingskanaal van de Leie en de Ringvaart om Gent – samen ook wel de ‘Leie-as’ genoemd – die voor de verbinding tussen de Seine en de Schelde moesten zorgen. Gaandeweg zijn daar aanpalende rivieren en kanalen bijgekomen: het kanaal Gent-Oostende, het kanaal Roeselare-Leie, het kanaal Bossuit-Kortrijk en de Boven-Schelde. Op die manier zorgen we voor een sterk waterwegennetwerk, dat de deur opent naar de Noordzeehavens en de rest van Europa. Binnen het project Seine Schelde Vlaanderen focust de Vlaamse overheid vooral op Oost- en West-Vlaanderen. Maar ook elders in Vlaanderen werkt De Vlaamse Waterweg nv aan een betere toekomst voor de binnenvaart, zoals op het kanaal Brussel-Charleroi, de Dender, de Boven-Zeeschelde, het Albertkanaal en het Netekanaal.

Service Public de Wallonie

Wallonië is bevoegd voor haar eigen rivieren en kanalen. Mee in het project zitten het Waalse deel van de Boven-Schelde en de Leie, het kanaal Condé-Pommeroeul, het kanaal du Centre, de Samber en het kanaal Brussel-Charleroi. Voor een vlotte verbinding tussen de Seine en de Schelde werkt de Waalse overheid dus in de streek tussen Bergen en Namen.

Voies navigables de France

Het zwaartepunt van het project bevindt zich in Frankrijk. Daar wordt een gloednieuw kanaal aangelegd tussen Compiègne en Cambrai, dat 107 kilometer lang zal zijn: het kanaal Seine-Nord Europe. Ook op het kanaal Duinkerke-Valenciennes, de Deule, het kanaal van de Deule, het Franse gedeelte van de Boven-Schelde en de Leie, het kanaal Condé-Pommeroeul, de Oise en de Seine gebeuren verbeteringen voor de binnenvaart. De Franse overheid streeft dus naar een betere connectie tussen de Seine en de Schelde in de regio tussen Noord-Frankrijk en Parijs.

Projectvennootschap Canal Seine-Nord Europe

In opdracht van de Franse waterwegbeheerder werd voor het nieuwe kanaal in Frankrijk een aparte projectvennootschap opgericht. De regio Hauts-De-France neemt een sturende en leidende rol op binnen deze vennootschap. Wanneer het kanaal klaar is, wordt het in beheer gegeven van waterwegbeheerder Voies navigables de France.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.