Merelbeke bevindt zich op het Zuidervak van de Ringvaart om Gent dat binnenvaartschepen toegang geeft tot heel wat vaarwegen.

Wat

Ook in Merelbeke investeren we in rivierherstel door het bouwen van een vispassage naast het stuwsluiscomplex.

Waarom

Vissen verplaatsen zich voortdurend in het water op zoek naar voedsel, voortplantingsplaatsen, overwinteringsgebieden of nieuwe leefgebieden. Het stuwsluizencomplex in Merelbeke vormt een van de grootste vismigratieknelpunten van Vlaanderen. Vissen kunnen namelijk niet voorbij het complex zwemmen richt de Boven-Schelde en de Leie. Om hen makkelijker te laten voorbij zwemmen, bouwen we hier een vispassage.

Wanneer

De studie voor de bouw van de nieuwe vispassage is nog volop bezig. We streven ernaar om in 2020 deze studie af te ronden. Daarna wordt het definitief ontwerp gefinaliseerd. Op basis van dit ontwerp wordt de omgevingsvergunning aangevraagd en kunnen we op zoek gaan naar een aannemer. Pas dan kunnen de werken op het terrein van start.

Aanpassingen

 

Op de kaart en hieronder kan je zien welke aanpassingen we hier uitvoeren of onderzoeken.