Nieuwe sluis in Harelbeke officieel ingehuldigd |
Bouw van de nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve gaat in juni 2018 van start |
Eén waterwegbeheerder voor Vlaanderen |
Waterwegen en Zeekanaal NV heet sinds 1 januari 2018 De Vlaamse Waterweg nv!

Het project Seine Schelde Vlaanderen

De vaarweg tussen Seine en Schelde verbeteren, dat is in het kort waar Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen samen aan werken in het project Seine Schelde Vlaanderen. In Vlaanderen loopt het traject in hoofdzaak via de Leie en de Ringvaart rond Gent naar het kanaal Gent-Terneuzen.

Door het project wordt de binnenvaart een volwaardig alternatief voor het goederenvervoer op de weg – minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu zijn het resultaat.

In het project Seine Schelde Vlaanderen gaat ook veel aandacht naar rivierherstel: oevers krijgen een natuurvriendelijke versterking, fauna en flora krijgen meer kansen, oude rivierarmen worden in ere hersteld, en goede voetgangers- en fietspaden zorgen dat iedereen ervan kan meegenieten.