Wervik in de toekomst - enkele impressies |
Hoe zal de Leie-omgeving in Wervik er binnen enkele jaren uitzien.
Verhoging van de brug W18 over de Ringvaart rond Gent |
Om vrachtschepen met drie lagen containers door te laten is een vrije hoogte van 7 meter nodig over een breedte van 35 meter.
Sluizencomplex van Evergem |
De nieuwe sluis is in gebruik sinds 2009. Ze kan twee duwkonvooien in één keer schutten.
Rivierherstel |
Natuurvriendelijke vooroevers beschermen de eigenlijke oever tegen erosie door golfslag en vormen een aantrekkelijke habitat voor allerlei dieren en planten.
Het project |
Het project Seine-Schelde verbindt twee van Europa's belangrijkste industriële regio's met een vaarweg voor container- en duwvaartschepen.

Het project Seine-Schelde

De vaarweg tussen Seine en Schelde verbeteren, dat is in het kort waar Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen samen aan werken in het project Seine-Schelde. In Vlaanderen loopt het traject in hoofdzaak via de Leie en de Ringvaart rond Gent naar het kanaal Gent-Terneuzen.

Door het project wordt de binnenvaart een volwaardig alternatief voor het goederenvervoer op de weg – minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu zijn het resultaat.

In het project Seine-Schelde gaat ook veel aandacht naar rivierherstel: oevers krijgen een natuurvriendelijke versterking, fauna en flora krijgen meer kansen, oude rivierarmen worden in ere hersteld, en goede voetgangers- en fietspaden zorgen dat iedereen ervan kan meegenieten.