De nieuwe sluis op de Leie in Harelbeke is vandaag officieel ingehuldigd. De sluis is gebouwd in het kader van het Europese binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen en werd midden maart al opengesteld voor het scheepvaartverkeer.

Nu alle schepen vlot door de nieuwe sluis varen, is het tijd voor de officiële inhuldiging! “Vlaanderen heeft 100 miljoen euro geïnvesteerd in de Leiewerken in Harelbeke”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “De Leie wordt stap voor stap uitgebouwd tot de watersnelweg die het Scheldebekken zal verbinden met het hart van Frankrijk. Zo kunnen we vrachtwagens van de weg zetten en op het water zetten”.

De Leiewerken: onderdeel van Seine Schelde Vlaanderen

De Leiewerken maken deel uit van het Europees gesubsidieerd binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. Met de realisatie van dit project wil de Vlaamse overheid van de binnenvaart een sterker alternatief maken voor het goederenvervoer op de weg. De Leie wordt opgewaardeerd tot een waterweg die schepen tot 4.500 ton een vlotte doorgang moet verlenen tussen Seine en Schelde. De bestaande sluis in Harelbeke was te klein voor deze grotere schepen en werd dus vervangen door een langer exemplaar.

“Er is geïnvesteerd in een nieuwe sluis die dubbel zo groot is”, zegt gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv, Chris Danckaerts. “Met haar 230 meter lengte, is de sluis klaar voor het scheepvaartverkeer van de toekomst. Met de bouw van deze sluis en de Leiewerken zetten we onze ambitie kracht bij om de binnenvaart nog aantrekkelijker te maken voor bedrijven.”

Wist je dat…

De nieuwe sluis is een van de indrukwekkendste onderdelen van de Leiewerken. Maar wist je dat…

  • … er 1800 ton staal nodig was voor de bouw van de nieuwe sluis?
  • … er 40 bolders in de sluis verwerkt zijn waaraan schepen zich kunnen vastmaken?
  • … er jaarlijks gemiddeld 9 miljoen ton goederen vervoerd worden op de Leie? In de toekomst zal dit nog stijgen want tegen 2040 wordt er een verdubbeling van het tonnage verwacht.
  • … de sluisdeuren elk 36 ton wegen?
  • … de werken uitgevoerd zijn door THV Leie I Land (aannemers Jan De Nul Group, Herbosch-Kiere, Engie Fabricom en Aelterman).

 

Op het YouTube-kanaal van De Vlaamse Waterweg nv kan je bekijken hoe deze indrukwekkende constructie gebouwd is: https://youtu.be/_nzZUTmtGLA.

Volgende stappen

Nu alle schepen vlot door de sluis varen, is de afbraak van de tijdelijke sluis gestart. Alle elektromechanica en andere materialen zoals de bolders en de ladders zijn weggenomen. Ook de afwaartse sluisdeuren, aan de kant van de Hogebrug, zijn reeds verwijderd. Deze deuren worden gerecupereerd om als middendeuren dienst te doen in de nieuwe sluis.

Momenteel wordt ook een bouwkuip gemaakt waarin de nieuwe stuw en de turbines gebouwd zullen worden. Deze turbines zullen energie opwekken om de nieuwe stuw en sluis op een energieneutrale manier te laten functioneren.

Om wateroverlast tijdens de werken te vermijden, werd een tijdelijke stuw op het Moleneiland gebouwd. De stalen onderdelen van deze tijdelijke stuw worden hergebruikt in de nieuwe stuw. De onderdelen worden verplaatst van zodra de betonconstructie van de nieuwe stuw klaar is. Daarna wordt de betonnen constructie van de tijdelijke stuw afgebroken.

Meer dan sluis en stuw

Naast de bouw van een nieuwe stuw met turbines, staan er in Harelbeke nog heel wat aanpassingen op het programma. Het Moleneiland wordt heringericht met een vispassage en er komt ook een draaibrug voor fietsers en voetgangers. Een vernieuwde waterinlaat zal ervoor zorgen dat de Leie weer tot aan de Banmolens stroomt.

Parallel met de Leiewerken loopt het stadsvernieuwingsproject, h∩aqua. Op het programma staan onder meer de heraanleg van de wegen en jaagpaden langs de oevers, de herinrichting van het Marktplein en vele andere stads- en woonontwikkelingen op beide Leieoevers.

Datumveld tonen
nee

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.