Datum
13/12/2021

De Vlaamse Waterweg nv, stad Deinze en FARYS bouwen een nieuwe fiets- en voetgangersbrug tussen Nevele en Vosselare. Langs het Afleidingskanaal van de Leie zullen ook de wegenis en omgeving heraangelegd worden. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “In afwachting van de nieuwe brug wordt in het weekend van 18 december een tijdelijk exemplaar geïnstalleerd. Met de tijdelijke brug willen we ervoor zorgen dat alle actieve weggebruikers tijdens de werken op een veilige en vlotte manier het kanaal kunnen blijven oversteken. Begin volgend jaar zal de bestaande brug afgebroken worden waarna de werken voor de bouw van de nieuwe brug kunnen starten. Als alles volgens plan verloopt, is de nieuwe Lovelingbrug begin 2023 klaar.”

De nieuwe Lovelingbrug – genoemd naar de literaire Lovelingzussen Virginie en Rosalie – wordt een hoge, vaste boogbrug uit staal met een hedendaags en licht uitziend ontwerp.

“Met Vlaanderen kiezen we resoluut voor meer én veilig fietsverkeer. Willen we meer mensen op de fiets krijgen, dan moet dat ook veilig en comfortabel kunnen. Daarom investeren we in een nieuwe fiets- en voetgangersbrug die Nevele met Vosselare verbindt. De nieuwe brug zal aan de uiteinden zes meter breed zijn zodat fietsers er vlot kunnen op rijden. Daarnaast wordt ze voorzien van minder steile aanloophellingen én trappen. Zo is het comfort voor elke actieve weggebruiker verzekerd”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

De nieuwe brug maakt eveneens deel uit van het Europees gesubsidieerd binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. “De nieuwe brug zal een stimulans zijn om op een actieve manier te pendelen naar het werk of de school.  Een extra ingreep om de fietsreflex aan te wakkeren én om onze doelstellingen inzake modal shift naar duurzame vervoermiddelen te behalen”, vult minister Peeters aan.

 

Goed voor omgeving en pleziervaart

Naast een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug wordt ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd door FARYS in Vaart Rechts. De straat wordt vervolgens voorzien van een nieuw wegdek met duidelijke markeringen en een afgescheiden fiets- en voetpad.

We steken meteen ook de omgeving in een fris jasje”, zegt Jan Vermeulen, burgemeester van stad Deinze. “Het stadsbestuur investeert in een vlotte en groene aansluiting met de brug. Er komen twee pleinen aan het water: een aan de trappen van de brug en een aan de aanloophelling. Samen met De Vlaamse Waterweg bouwen we ook een nieuwe aanlegsteiger voor de pleziervaart ter hoogte van de sporthal. Het is het uitgelezen moment om deze plannen te realiseren. De bewoners hebben de kans gekregen om ze samen met ons vorm te geven.”

Deze brug, een heus architectonisch kunstwerk, zal samen met de omgevingsaanleg een baken van de vooruitgang zijn in onze stad“, vult Johan Cornelis, schepen van Openbare Werken stad Deinze, aan. “Het is niet zomaar een brug. Het is één element van de metamorfose van de omgeving en een aanzet van het dorp Nevele van de toekomst.“

 

Tijdelijke oversteek voor actieve weggebruikers

In het weekend van 18 december plaatst de aannemer een tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers. Aan weerszijden komen trappen met fietsgeulen. Begin volgend jaar, in het weekend van 22 januari 2022, wordt dan de bestaande fietsers- en voetgangersbrug definitief afgebroken. Tijdens de afbraak zal de aannemer dag en nacht werken. Deze werken zullen dus gepaard gaan met enige geluidsoverlast voor de directe omwonenden. Na de afbraak starten we met de werken voor de bouw van de nieuwe brug.

Deze werken zullen in verschillende fases verlopen met aangepaste verkeerssituaties, zodat de hinder voor iedereen zo beperkt mogelijk blijft. Dankzij de tijdelijke brug zullen fietsers en voetgangers steeds het kanaal kunnen oversteken, voor autobestuurders zijn omleidingen voorzien”, besluit Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

Aan Vaart Links zullen auto’s tijdens fase 1 (van begin januari tot midden februari 2022) ter hoogte van de werfzone in één richting kunnen passeren, komende van de Kortemunt. Van 21 tot 24 januari 2022 is de rijweg op Vaart Links ter hoogte van de werfzone volledig afgesloten, enkel voetgangers en fietsers (mits afstappen) kunnen tijdens deze periode passeren. Dit omdat de oude brug tijdens het weekend van 22 en 23 januari 2022 wordt afgebroken. Tijdens de volgende fase, fase 2, is er geen omleiding op Vaart Links.

In Vaart Rechts wordt vanaf midden januari 2022, bij de afbraak, éénrichtingsverkeer ingevoerd van Langemunt tot aan de sporthal. Deze verkeerssituatie blijft minstens van kracht tot de zomer van 2022, omdat er heel wat ingrijpende werken gepland staan aan de oevers, de riolering, de wegenis, de omgeving en uiteraard voor de bouw van de nieuwe brug.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.