Op 28 augustus start waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv met de montage van de stalen brugonderdelen. Als alles goed gaat, zijn deze werken klaar in het weekend van 22 en 23 september.

De bouw van de nieuwe brug over het kanaal Roeselare-Leie in Ingelmunster schiet goed op. Het afgelopen jaar werd er dan ook hard gewerkt op het terrein. Op 28 augustus start waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv met de montage van de stalen brugonderdelen. Als alles goed gaat, zijn deze werken klaar in het weekend van 22 en 23 september. De montage kent zeven fases die één of meerdere dagen duren. Tijdens deze fases zijn de vertrouwde omleidingen voor fietsers en voetgangers tijdelijk onderbroken.

In de zomer van vorig jaar werd de oude Dorpsbrug afgebroken. Daarmee werd de laagste brug op het kanaal Roeselare-Leie, en dus het grootste knelpunt, weggewerkt. Een grote verbetering voor de scheepvaart op het kanaal. Ook de Mandelbrug werd afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe brug. Verder werden de funderingen en pijlers aangebracht, waarop de stalen brugonderdelen binnenkort zullen steunen. De nieuwe brug maakt deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen en de centrumvernieuwing van Ingelmunster.

De Vlaamse Waterweg nv kan nu starten met de montage van de stalen brugonderdelen. Deze werken starten op 28 augustus en zouden klaar moeten zijn in het weekend van 22 en 23 september. Enkel een felle wind kan een spelbreker zijn en de montage bemoeilijken.

Montage van de brugonderdelen

De brug bestaat uit veertien corresponderende onderdelen, die vanuit het atelier in Gent één voor één naar de werf worden gebracht via een schip. “De waterweg is dan ook een uitstekend alternatief voor grote transporten”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “We investeren miljoenen in het kanaal Roeselare-Leie, om het klaar te stomen voor de binnenvaart van de toekomst. Zo kunnen we meer bedrijven en transporteurs verleiden om te kiezen voor de watersnelweg. Elke vracht die via het water gaat is een vrachtwagen minder in de file.”

De brug wordt in zeven stappen als een puzzel in elkaar gepast. Dit gebeurt met kranen die tot dertig meter hoog reiken en de onderdelen op hun plaats hijsen. Eerst zijn de buitenzijden aan de beurt, aan de kant van de markt en het station. Eindigen doen we in het midden met het sluitstuk, dat de brug eenmaakt.

Aangepaste omleidingen voor fietsers en voetgangers

Om de veiligheid te garanderen, zullen bepaalde omleidingen voor fietsers en voetgangers niet toegankelijk zijn tijdens de werkuren van de aannemer. De onderbreking geldt doorgaans tussen 8.00 en 17.00 uur gedurende één of twee dagen. Als de aannemer vroeger klaar is of langer moet doorwerken, zal de omleiding naargelang korter of langer onderbroken zijn.

Fietsers en voetgangers kunnen om via de Lysbrug. De omleiding via het kasteelpark en de tijdelijke brug zijn niet toegankelijk op 28 augustus en 8, 9, 11, 22 en eventueel 23 september. Het jaagpad aan de kant van het station is afgesloten op 6, 7, 22 en eventueel 23 september.

Kijkmoment 22 september

De montage van de brug wordt afgerond met de plaatsing van het middenstuk over het kanaal Roeselare-Leie: meteen ook de spectaculairste fase van de werken. Daarom houdt De Vlaamse Waterweg nv op 22 september een kijkmoment waarbij geïnteresseerden welkom zijn om een blik te werpen op de werken.

Volgende stappen

Eind dit jaar start de waterwegbeheerder met de aanleg van het betonnen brugdek. Dit brugdek vormt dan de basis voor het wegdek en de fiets- en voetpaden. Tot slot installeren we de leuningen en brengen we wegmarkeringen aan. Eind 2019 moet de brug volledig klaar zijn.

Datumveld tonen
nee

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.