Sinds 27 juli 2018 hangen er twee grote gevelspandoeken in de Rijselstraat in Menen om inwoners, handelaars en bezoekers een toekomstbeeld te bieden, naar aanleiding van de geplande Leiewerken.

De werken in Menen: onderdeel van Seine Schelde Vlaanderen

De Leiewerken in Menen zijn een belangrijk onderdeel van het Europees gesubsidieerde project Seine Schelde Vlaanderen. Dit project wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief maken voor het goederenvervoer op de weg. Zo krijgen we minder drukke wegen, meer verkeersveiligheid en een schoner milieu. In het kader van dit project wordt de waterweg aangepast aan de komst van grotere schepen met grotere ladingen. In het centrum van Menen is er onder meer een bochtverbreding nodig. Die moet er komen zodat schepen met een lengte tot 190 meter vlot de bocht kunnen nemen. Een leuk weetje: zo’n schip vervangt ongeveer 220 zware vrachtwagens. De huidige brug in de Rijselstraat is te laag voor deze schepen. Ook een nieuwe, hogere brug is dus noodzakelijk.

Opportuniteiten voor de stad

Om de Leie in Menen geschikt te maken voor de scheepvaart van de toekomst, zijn er een aantal grondverwervingen noodzakelijk. De verworven panden moeten gesloopt worden vooraleer de werken kunnen starten. Het slopen van de aparte panden zou voor veel hinder zorgen en is ook niet overal technisch haalbaar. Vooraleer er gegroepeerd gesloopt kan worden, zullen er dus een aantal panden lange tijd leegstaan. Om hinder en ongewenste bezoekers te vermijden, worden er een aantal maatregelen getroffen. Deze maatregelen zorgen er ook voor dat de panden alvast sloopklaar zijn. Zo worden alle nutsvoorzieningen afgesloten en verwijderd. Vervolgens worden deuren en ramen van de panden volledig weggenomen en wordt de benedenverdieping afgedicht met panelen.

Omdat dergelijke ingrepen het uitzicht van een stad kunnen veranderen, organiseren de stad Menen en de Vlaamse waterwegbeheerder enkele initiatieven om de aantrekkelijkheid van het projectgebied te verhogen. Het eerste initiatief zijn de gevelspandoeken die vandaag aan het reeds verworden pand in de Rijselstraat 147 geïnstalleerd werden. Op die spandoeken is de boodschap “De Leiebrug naar de toekomst” te lezen, samen met foto’s van de huidige en vroegere bruggen over de Leie. Die bieden inwoners, handelaars en bezoekers in de aanloop naar de Leiewerken een toekomstbeeld.

“We investeren fors om de Leie klaar te maken voor grotere schepen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “De Leie wordt een belangrijke schakel in een nieuwe watersnelweg, die het Scheldebekken zal verbinden met het hart van Frankrijk. Elke vracht die via die watersnelweg kan gaan, moet niet meer over de weg. De Leiewerken geven meteen ook een stevige impuls aan de lokale economie en aan de stadsvernieuwing in Menen”. zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Welke andere initiatieven er exact genomen kunnen worden, wordt verder pand per pand bekeken. Zo kan er samengewerkt worden met verenigingen om bijvoorbeeld graffitiworkshops, muurschilderingen, gevelgedichten,… te organiseren of aan te brengen. Indien je zelf een idee hebt of wil meewerken aan dergelijke initiatieven, kan je steeds contact opnemen met De Vlaamse Waterweg nv via leiewerken.menen@vlaamsewaterweg.be of 09 292 11 12.

Meer informatie 

Mocht je concrete vragen hebben over de werken in Menen, dan kan je steeds contact opnemen met De Vlaamse Waterweg nv via leiewerken.menen@vlaamsewaterweg.be.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.