Westbekesluis opnieuw open voor verkeer

-

11/10/2013 – De Westbekesluis langs het Noordervak van de Ringvaart om Gent is opnieuw open voor het verkeer van en naar de N456. Daardoor is de ontsluiting van het bedrijventerrein Durmakker in Evergem langs beide kanten van de Westbekesluis opnieuw een feit.

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) bouwt momenteel over een afstand van ongeveer 6 kilometer nieuwe kaaimuren in het Noordervak. De waterweg krijgt er een ruimer, rechthoekig profiel. Aan beide zijden van de vaarweg worden kaaimuren gebouwd en komen er aanmeermogelijkheden voor bedrijven. Deze werkzaamheden maken deel uit van het Europese binnenvaartproject Seine-Schelde.

 Sinds maart 2013 was de Westbekesluis volledig afgesloten tussen de Wachthaven en Eindeken en loopt al het verkeer van en naar de Durmakker via de N9. Ondertussen zijn de werken afgerond en staat de Westbekesluis opnieuw open voor alle verkeer van en naar de N456. De volgende dagen worden nog enkele kleinere werkzaamheden aan de weg uitgevoerd maar door te werken met een mobiele werfzone en alternerend verkeer wordt de impact op het wegverkeer zoveel mogelijk beperkt.

Nadien wordt nog verder gewerkt aan de kaaimuren zelf in de onmiddellijke omgeving van de Westbekesluis maar dit zal geen impact meer hebben op het wegverkeer. De bouw van de kaaimuren kan zonder onvoorziene omstandigheden rond de zomer van 2014 afgerond worden.

De werken aan het Noordervak kaderen in het project Seine-Schelde. Dat Europese binnenvaartproject wil de vaarweg tussen de Seine en de Schelde verbeteren. In Vlaanderen loopt het traject hoofdzakelijk via de Leie en de Ringvaart rond Gent naar het kanaal Gent-Terneuzen. De Leie wordt de komende jaren uitgebouwd tot een belangrijke vaarweg voor schepen tot 4.500 ton. Op die manier wordt het project een volwaardig alternatief voor het goederenvervoer op de weg – minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu zijn het resultaat.

 

Meer informatie over het project Seine-Schelde en de werken is te vinden op de website van het project Seine-Schelde, www.seineschelde.be

 

Meer informatie:
Claudia Van Vooren – communicatieverantwoordelijke, 0499/94 99 17 claudia.vanvooren@wenz.bewww.seineschelde.be