Werkzaamheden op het Afleidingskanaal van de Leie in Deinze van start

-

10 januari 2014 - Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) start op maandag 13 januari 2014 met de werkzaamheden voor de bochtverbredingen op het Afleidingskanaal van de Leie in Deinze. De werken vinden plaats tussen de Meulebroeckstraat en de Weg naar de Vaart. Op Vaart Links blijft steeds één rijstrook beschikbaar voor alternerend verkeer.

Om het Afleidingskanaal van de Leie bevaarbaar te maken voor schepen tot 185 meter moet een aantal bochten worden verbreed. Deze werkzaamheden passen in het Europese binnenvaartproject Seine-Schelde. De vaarweg wordt voornamelijk onder water verruimd, waardoor het bevaarbare deel breder wordt. Op het grondgebied van de stad Deinze zal worden gewerkt tussen de Meulebroeckstraat en de Weg naar de Vaart. In deze zone komt er een verticale oeververdediging op linkeroever, aan Vaart Links.

Eind 2013 is de aannemer al gestart met de voorbereidende werken. Op maandag 13 januari 2014 gaan de effectieve werken van start en wordt één rijstrook van Vaart Links afgesloten. De aannemer werkt tijdens de eerste fase met een mobiele werfzone zodat de andere rijstrook beschikbaar blijft voor alternerend verkeer. Voor de volgende fases moet de verkeerssituatie eventueel worden aangepast, maar de aannemer zal steeds proberen één rijstrook vrij te houden voor het verkeer. De werken zullen ongeveer 1 jaar duren.

 

Het project Seine-Schelde

De werken in Deinze passen in het project Seine-Schelde. Dat Europese binnenvaartproject wil de vaarweg tussen de Seine en de Schelde verbeteren. In Vlaanderen loopt het traject hoofdzakelijk via de Leie en de Ringvaart rond Gent naar het kanaal Gent-Terneuzen. De Leie wordt de komende jaren omgevormd tot een belangrijke vaarweg voor schepen met ladingen tot 4.500 ton. Om dezelfde lading over de weg te transporteren zijn ongeveer 200 vrachtwagens nodig. Het project Seine- Schelde wordt op die manier een volwaardig alternatief voor het goederenvervoer op de weg. Minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu zijn het resultaat.

Meer informatie over het project Seine-Schelde en de werken in Deinze is te vinden op de website van het project Seine-Schelde, www.seineschelde.be

Meer informatie:

 Claudia Van Vooren – communicatieverantwoordelijke, 0499/94 99 17 claudia.vanvooren@wenz.bewww.seineschelde.be