Werken langs het Afleidingskanaal van de Leie - Vaart Links tussen Deinze en Nevele vanaf volgende week afgesloten

-

7 januari 2016 -Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV zal enkele bochten optimaliseren op het Afleidingskanaal van de Leie. De eerste optimalisaties gebeuren tussen Deinze en Nevele. De bochten op dit traject werden in 2015 al breder gemaakt en worden nu met elkaar verbonden. De werkzaamheden tussen Deinze en Nevele starten op 11 januari 2016 en zullen duren tot het einde van de zomer. Tijdens de werken wordt Vaart Links volledig afgesloten tussen de Weg naar de Vaart en de Meulebroeckstraat.

Grotere schepen, geoptimaliseerde bochten

De werkzaamheden langs het kanaal gebeuren in het kader van het Europees gesubsidieerde binnenvaartproject Seine-Schelde. Ze zijn nodig om in de toekomst doorgang te bieden aan schepen met een lengte tot 185m. Verschillende aannemers werken in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal NV langs het Afleidingskanaal tussen Deinze en Merendree aan dit project.

Werken in de zone tussen Deinze en Nevele

De aannemer start nu met de optimalisaties van de bochtuiteinden aan het Afleidingskanaal van de Leie tussen Deinze en Nevele. Hij zal eerst damplanken intrillen. Deze werkzaamheden kunnen hinder of lawaai veroorzaken. Uiteraard doet de aannemer er alles aan om de hinder tot een minimum te beperken. Daarna volgen grond- en betonwerken. Hiervoor heeft de aannemer ruimte nodig maar zal er veel minder hinder of lawaai zijn.

Vaart Links wordt volledig afgesloten in de zone tussen de Weg naar de Vaart en de Meulebroeckstraat. De werkzaamheden kunnen op die manier veel veiliger, sneller en efficiƫnter verlopen dan wanneer er alternerend verkeer zou zijn. De woningen aan Vaart Links blijven uiteraard steeds bereikbaar.

De omleiding loopt langs de Weg naar de Vaart, de Spoelstraat, Heerdweg en via de Deinzestraat en de Vinktstraat. De Lange akkerstraat en de Processiestraat worden vermeden omdat ze de zwaardere verkeersdruk niet aankunnen.

Eerst verbreden en dan optimaliseren

Momenteel wordt er op verschillende plaatsen langs het kanaal gewerkt. Tussen Nevele en Merendree werken aannemers aan de bochtverbredingen. In een volgende fase zullen ook de bochtuiteinden tussen Nevele en Merendree worden geoptimaliseerd. De planning van deze werken is momenteel in voorbereiding.

Omleidingen langs het Afleidingskanaal van de Leie

Langs het Afleidingskanaal tussen Deinze en Landegem zijn verschillende omleidingen van kracht. Deze kaart toont hoe deze omleidingen op elkaar aansluiten. De zwarte stippellijnen duiden de plekken aan waar aanpassingen aan de vaarweg nodig zijn. In de rood omcirkelde zones wordt momenteel gewerkt.

Zone 1: De omleiding tussen Deinze en Nevele zal van kracht zijn tot het einde van de zomer van 2016.

Zone 2: De omleiding tussen Nevele en Landegem, waarbij eenrichtingsverkeer geldt, zal worden aangepast naarmate de werken vorderen. Waterwegen en Zeekanaal NV zal tijdig communiceren over de timing en de omleidingen. Zo wordt Vaart Links tussen 13 janauri en 27 januari tijdelijk opengesteld voor het verkeer. Gemeente Nevele voert dan namelijke rioleringswerken uit in de Vosselarestraat. Het verkeer zal worden omgeleid langs Vaart Links. Nadien zal de aannemer de werkzaamheden op Vaart Links hervatten en geldt opnieuw de omleiding langs de Oossekouter. 

Zone 3: Het jaagpad in Merendree blijft afgesloten voor fietsers en voetgangers. Hier blijven de bestaande omleidingen van kracht.