Werken langs het Afleidingskanaal van de Leie in Nevele - Vaart Links afgesloten tussen Nevelebrug en E40

-

In het kader van het Europees gesubsidieerde project Seine-Schelde past Waterwegen en Zeekanaal NV enkele bochten aan op het Afleidingskanaal van de Leie. De bochten op het kanaal worden in een eerste fase breder gemaakt en in een tweede fase verlengd, zodat er in de toekomst schepen met een lengte tot 185m kunnen passeren.

Op 18 april start de aannemer in een nieuwe werkzone met de bochtverbreding aan de kant van Vaart Links, ter hoogte van de E40. De huidige omleiding tussen Nevele en Landegem wordt aangepast en blijft zeker van kracht tot het najaar van 2016. 

Bochtverbreding

Eerst breekt de aannemer de vangrail op en zal er grondverzet zijn. Nadien zal hij damplanken langs de oevers intrillen en die stevig in de grond verankeren. Deze werkzaamheden kunnen hinder of lawaai veroorzaken. Uiteraard doet de aannemer er alles aan om de hinder tot een minimum te beperken. Daarna volgen beton- en grondwerken. Hiervoor heeft de aannemer ruimte nodig maar zal er veel minder hinder of lawaai zijn. In het najaar van 2016 is de bochtverbreding klaar.

Om veiligheidsredenen is er tijdens de werken geen doorgaand verkeer toegelaten. Vaart Links wordt dus volledig afgesloten in de zone tussen de Brouwerijstraat en de Biebuyckstraat. De werkzaamheden kunnen op die manier veel veiliger, sneller en efficiƫnter verlopen dan wanneer er alternerend verkeer zou zijn. De woningen aan Vaart Links blijven uiteraard steeds bereikbaar. In deze periode is de Oossekouter vanaf de Brugstraat enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. De straten Oossekouter, maar vooral Legekouter en Wulfhoek, worden in de omleiding vermeden omdat ze de zwaardere verkeersdruk niet aankunnen.

De omleiding voor verkeer in beide richtingen loopt langs de Brouwerijstraat, Landegemdorp, de Vosselarestraat, de Landegemstraat, de Biebuyckstraat, De Akker en de Brugstraat.

Aansluitend op de bochtverbreding zal de aannemer deze bocht ook verlengen. Waterwegen en Zeekanaal NV zal tijdig communiceren over de timing en de omleidingen van deze werkzaamheden.

Omleidingen langs het Afleidingskanaal van de Leie

Tussen Deinze en Merendree wordt er momenteel op verschillende plaatsen tegelijk gewerkt. Langs het Afleidingskanaal zijn verschillende omleidingen van kracht. Deze kaart toont hoe deze omleidingen op elkaar aansluiten. De zwarte stippellijnen duiden de plekken aan waar aanpassingen aan de vaarweg nodig zijn. In de rood omcirkelde zones wordt gewerkt. 

Zone 1: De omleiding tussen Deinze en Nevele blijft van kracht tot het einde van de zomer van 2016.

Zone 2: De omleiding tussen Nevele en Landegem geldt voor verkeer in beide richtingen. Deze omleiding blijft tot het najaar van 2016 van kracht.

Zone 3: Het jaagpad in Merendree blijft afgesloten voor fietsers en voetgangers. Hier blijven de bestaande omleidingen van kracht.