Voorstudie Leiewerken in Menen opgestart

-

16 december 2015 – Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV heeft een studiebureau aangesteld voor de voorstudie van de Leiewerken in Menen. De resultaten worden verwacht in de zomer van 2016: dan liggen de grote lijnen van de werken vast in een scenario. Dit scenario wordt vervolgens omgezet in een inrichtingsplan dat de basis vormt voor een voorontwerp.

Waarom Leiewerken in Menen?

De Leiewerken in Menen maken deel uit van het Europees gesubsidieerde project Seine-Schelde. In het kader van dit project wordt de waterweg aangepast aan langere schepen met grotere ladingen. In het centrum van Menen zijn daarom een bochtverbreding en een nieuwe brug nodig. De nieuwe brug moet een doorvaarhoogte van minstens 7m hebben. De voorstudie moet uitwijzen hoe de Leiewerken kunnen gebeuren.

Verschillende scenario’s afwegen

Het studiebureau werkt verschillende scenario’s uit. Een team van experts zal drie opties voor de brug onderzoeken:
-      een vaste brug
-      een beweegbare brug
-      een beweegbare brug, enkel toegankelijk voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten. In dit geval volgt het gemotoriseerd verkeer een andere route.

Deze drie opties worden samen met alternatieven voor het aanpassen van de waterweg uitgewerkt tot minstens vijf mogelijke scenario’s. Alle scenario’s worden geëvalueerd door een werkgroep waarin de betrokken partijen vertegenwoordigd zijn. In de werkgroep zitten onder andere het studiebureau, Waterwegen en Zeekanaal NV, Stad Menen, de Franse waterwegbeheerder VNF, het bestuur van Halluin en Onroerend Erfgoed. De werkgroep zal alle scenario’s op verschillende punten afwegen: de inpassing in de omgeving, de gevolgen op vlak van onteigeningen, de kosten, de economische mogelijkheden,… Op basis van die afweging kiest een stuurgroep het voorkeursscenario. De leden van de stuurgroep zijn de bestuurders van Menen en de verantwoordelijken van Waterwegen en Zeekanaal NV. 

Volgende stappen

Op basis van het voorkeursscenario wordt een inrichtingsplan opgesteld. Dat plan is de basis van het voorontwerp van de zone in het centrum van Menen. Dat wordt opnieuw besproken en aangepast tot een ontwerp. Het ontwerp wordt daarna in detail uitgewerkt. Eind 2017 zou er een definitief plan op tafel moeten liggen. Op basis van het definitieve plan wordt een aannemer aangesteld en worden de vergunningen aangevraagd. In 2017-2018 gebeuren de nodige onteigeningen. Aansluitend starten de werken op het terrein.