Vlaams minister Hilde Crevits stelt ingrijpende plannen Leiewerken in Harelbeke voor

-

Volgend voorjaar beginnen in Harelbeke de belangrijke Leiewerken. Om de binnenvaart te stimuleren worden een nieuwe sluis en een nieuwe stuw gebouwd en ook enkele nieuwe bruggen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft vanochtend samen met waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) het voorontwerp van die Leiewerken voorgesteld. Tegelijkertijd pakt W&Z in samenwerking met de stad ook de hele omgeving van de Leie in Harelbeke aan. De zone tussen de Kuurnebrug (ook wel bekend als de Nieuwe brug) en de Hoge Brug wordt in één project vervat. De eerste werken zijn gepland voor het voorjaar van 2014. De totale kostprijs van de werken bedraagt 98 miljoen euro.

De doortocht van de Leie in Harelbeke is een belangrijk onderdeel in het project Seine-Schelde. Dit Europese binnenvaartproject wil de vaarweg tussen de Seine en de Schelde verbeteren. In Vlaanderen loopt het traject hoofdzakelijk via de Leie en de Ringvaart rond Gent naar het zeekanaal Gent-Terneuzen. De Leie wordt de komende jaren uitgebouwd tot een belangrijke vaarweg voor schepen tot 4.500 ton (één richting). De realisatie van dit project door W&Z is één van de prioritaire doelstellingen van Vlaams minister Hilde Crevits.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits: “In Harelbeke worden langs de Leie de sluis en de stuw vernieuwd. De nieuwe sluis zal 230 meter lang zijn en uit twee delen bestaan. De stuw wordt uitgerust met turbines die eigen stroom voor het complex opwekken en die het ook mogelijk maken om de waterbalans op de Leie beter te beheersen. Om vrachtschepen met drie lagen containers door te laten, wordt de Kuurnebrug opgehoogd en wordt de Hoge Brug vervangen door een eigentijdse boogbrug. De werken passen in het project Seine-Schelde, belangrijk voor de verdere groei van de binnenvaart als volwaardig alternatief voor het goederenvervoer op de weg.”

De werken zullen het uitzicht van de omgeving rond de Leie in Harelbeke grondig veranderen. Naast de werken aan de Leie wordt ruime aandacht besteed aan de leefkwaliteit van de omgeving. De Twee-Bruggenstraat wordt volledig heraangelegd en van hieruit vertrekt een fietsers- en voetgangersbrug naar het Moleneiland. Het Moleneiland zelf wordt omgevormd tot een groenzone met een vistrap en een voetgangerspasserelle. Het historisch gedeelte van de bloemmolens krijgt op termijn een nieuwe invulling.

De nieuwe Hoge Brug wordt, naast passage, ook een verblijfsruimte met zitbanken. De Vrijdomkaai wordt heraangelegd en vormt door welgekozen materiaalgebruik een samenhangend geheel met het Marktplein.

De werken die W&Z uitvoert, sluiten naadloos aan bij de vernieuwing van het stadscentrum van Harelbeke op beide oevers. De verschillende stadsvernieuwingsprojecten worden onder de naam “h∩aqua” gegroepeerd en leiden in de komende jaren tot een complete transformatie van het centrum, waarbij de nadruk komt te liggen op het water.

De start van de werken is in het voorjaar 2014 gepland. De totale kostprijs wordt op 98 miljoen euro geraamd. Er wordt gewerkt met de formule ‘design & build’. Dat houdt in dat de opdrachtnemer zowel voor het ontwerp als voor de uitvoering van de werken instaat. De werken zijn gegund aan de groep Leie|land met daarin de bedrijven Herbosch-Kiere, Jan De Nul, Cofely Fabricom (GDF Suez) en Aelterman.

Vlaams minister Hilde Crevits : “De aanpak van de doortocht in Harelbeke is een belangrijk dossier binnen het project Seine-Schelde, de binnenvaartverbinding tussen het Seine- en Scheldebekken. Vlaanderen heeft de voorbije jaren al flink geïnvesteerd in de doortocht van Kortrijk en ook in Wervik gaan de Leiewerken van start. Deze werken brengen ook plaatselijk een nieuwe dynamiek teweeg, de Leie-omgeving wordt samen met de stad aangepakt. Telkens opnieuw is er ruime aandacht voor de opwaardering van de omgeving met extra groen en kansen tot recreatie en dat wordt door de inwoners en de vele recreanten gesmaakt.”

Gezien het belang en het ingrijpende karakter van de werken vindt op maandag 30 september 2013 tussen 14u en 20u een informatiemarkt plaats voor de inwoners van Harelbeke in jeugdcentrum TSAS (Twee-Bruggenstraat 30, Harelbeke).

Meer informatie over het project Seine-Schelde: www.seineschelde.be

Voor meer informatie:  

Ellen Maes
Projectingenieur Waterwegen en Zeekanaal NV
tel: 0499/59.31.97
ellen.maes@wenz.be

Katrien Rosseel
Persadviseur Vlaams minister Hilde Crevits
tel: 0475/44.58.32

Céline Meheus
Departement communicatie Stad Harelbeke
tel: 056/73.33.16
celine.meheus@harelbeke.be