UPDATE: Leiewerken Harelbeke - Hogebrug afgesloten vanaf half februari

-

Begin januari 2015 start de eerste fase van de Leiewerken in Harelbeke. Waterwegen en Zeekanaal NV begint met de bouw van de tijdelijke stuw op het Moleneiland en ook de afbraak van de Hogebrug wordt voorbereid. Vanaf midden februari wordt de brug afgesloten voor alle verkeer en starten de afbraakwerken. De bouw van de nieuwe brug zal ongeveer één jaar duren. Voor de fietsers en voetgangers komt er een noodbrug. 

Op 5 januari 2015 start waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV op het terrein met de eerste fase van de indrukwekkende werken in Harelbeke. De aannemer begint met een aantal werkzaamheden op het Moleneiland, waar de tijdelijke stuw gebouwd wordt. Gelijktijdig wordt er ook gewerkt ter hoogte van het bedrijf Geldof, waar een nieuwe kaaimuur komt.

Vernieuwing Hogebrug

Ook de afbraak van de Hogebrug wordt begin volgend jaar voorbereid. Door de start van deze werken te verschuiven naar 2015, komt de waterwegbeheerder tegemoet aan de bezorgdheid van de handelaars om het verkeer ter hoogte van de brug niet te onderbreken tijdens de drukke eindejaarsperiode. Tegelijk wordt zo vermeden dat de werkzaamheden tijdens de opstartfase enkele weken stilliggen door het bouwverlof.

In januari wordt, ter hoogte van de brandweerkazerne, de tijdelijke noodbrug voor fietsers en voetgangers geïnstalleerd. De brug zelf wordt vanaf half februari afgesloten voor het verkeer, waarna de afbraak kan starten. Volgens de huidige planning kan de nieuwe brug begin 2016 open voor het verkeer. 

Ontdek de toekomst: stap in de maquette van Harelbeke

Om de werken aan de inwoners voor te stellen, werd een omvangrijke maquette gemaakt. Deze maquette was een echte blikvanger op de infomarkt eind september. Er is nu ook een filmpje van de maquette, de toekomst van Harelbeke komt zo voor het eerst tot leven. Klik hier om het filmpje te bekijken.

Achtergrondinfo Leiewerken Harelbeke en project Seine-Schelde 

De Leiewerken in Harelbeke, die uitgevoerd worden door Waterwegen en Zeekanaal NV, passen binnen het Europees gesubsidieerde project Seine-Schelde. De vaarweg tussen de Seine en de Schelde wordt aangepast aan de komst van grotere schepen. Door het project wordt de binnenvaart een volwaardig alternatief voor het goederenvervoer op de weg – minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu zijn het resultaat. In Harelbeke komt er onder meer een nieuw sluis, een stuw met vispassage; er komen nieuwe bruggen en het Moleneiland wordt heringericht. De Leiewerken zullen Harelbeke grondig vernieuwen en zullen de banden van de stad met de Leie weer nauwer aanhalen.

Meer achtergrondinformatie over het project Seine-Schelde en de werken in Harelbeke is te vinden op de website van het project Seine-Schelde, www.seineschelde.be en op de facebookpagina, www.facebook.com/seinescheldeharelbeke

Meer informatie:

Claudia Van Vooren – communicatieverantwoordelijke, 0499/94 99 17 claudia.vanvooren@wenz.bewww.seineschelde.be