Tweede h∩aqua informatiemarkt op 29 september

-

Harelbeke ondergaat binnenkort een ware transformatie. In het najaar start de vernieuwing van de Hogebrug. Intussen krijgt ook de inrichting van het Marktplein steeds meer vorm. Waterwegen en Zeekanaal NV en Stad Harelbeke slaan de handen opnieuw in elkaar en organiseren op 29 september 2014 (tussen 14 en 20 uur) de tweede h∩aqua -informatiemarkt in Jeugdcentrum TSAS in de Twee-Bruggenstraat. 

Werken aan de Hogebrug

Ten vroegste in november gaat de Hogebrug gedurende één jaar dicht voor alle verkeer. De aannemer zal de huidige brug afbreken en een nieuwe brug monteren. Dit is een zeer korte onderbreking voor werkzaamheden van dergelijke omvang. Om dit te kunnen realiseren, wordt de nieuwe Hogebrug in een atelier gemaakt terwijl er ook werken op het terrein bezig zijn. Op 29 september kom je meer te weten over de omleggingen die van kracht zullen zijn.

Het marktplein

In het kader van het stadsvernieuwingsproject h∩aqua wil de stad op de infomarkt de focus leggen op de ontwikkeling en realisatie van het Marktplein. Dit valt uiteen in twee delen: de aanleg van het plein en de realisatie van nieuwe appartementsgebouwen. Stad Harelbeke zal een tipje van de sluier oplichten inzake enkele accenten op het plein, zoals de inplanting van bomen, de boomsoorten en het materiaalgebruik. Voor de realisatie van de nieuwbouwblokken en het binnenhof op het Marktplein zoekt de stad een private partner.

Op de infomarkt komen ook private stadsprojecten langs de Leie aan bod. Infrax is aanwezig om het warmtenet en de rioleringsaansluitingen in het gebied van de Leiewerken toe te lichten.