Trillingen in Harelbeke binnen de veiligheidsnormen

-

De aannemer bouwt momenteel een nieuwe oeververdediging tussen de stuw en de Hogebrug. Daarvoor trilt hij 68 buispalen in. Elke paal weegt 25 ton en is 25 meter lang. Nadien komen er damplanken tussen de palen. De zware constructie is nodig om de oevers stabiel te houden bij een hoge watertoevoer.

Fasering
De werken aan de oeververdediging verlopen in verschillende fasen. Begin november werden de palen tot op halve diepte ingetrild. Nu trilt de aannemer ze verder in tot ze nog 2,5 meter boven het water uitsteken. Deze werken zullen tot 25 november duren. Eind november- begin december zal de aannemer stalen damplanken tussen de palen trillen. Nadien volgen er baggerwerken die een tiental dagen zullen duren. Begin januari zal de aannemer voor de laatste keer de buispalen en damplanken verder intrillen. Deze fase zal 6 werkdagen duren en ook dan kunnen er opnieuw trillingen optreden.

Trillingen
De trillingen worden als hinderlijk ervaren, maar ze zijn niet gevaarlijk. De machines die de palen intrillen, gebruiken veel kracht aangezien de grond op grote diepte steeds steviger wordt. Het is dus zeker niet abnormaal dat de trillingen ook verderop voelbaar zijn. Op verschillende plaatsen worden de trillingswaarden gemeten. Elke dag interpreteren experts deze meetresultaten. De huidige resultaten liggen ver onder de grens die een probleem zou kunnen vormen voor oude gebouwen. Als een bepaalde grens toch overschreden zou worden, zullen deskundigen op zoek gaan naar een oplossing.