Toekomstmogelijkheden voor kanalen Bossuit-Kortrijk en Roeselare-Leie

-

De kanalen Bossuit-Kortrijk en Roeselare-Leie bieden een potentieel voor de toekomst en kunnen op termijn de binnenvaart in Vlaanderen en Europa versterken, binnen de context van het Europese binnenvaartproject Seine-Schelde. Dat blijkt uit twee studies over beide kanalen die Waterwegen en Zeekanaal NV op vraag van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. Voor het kanaal Bossuit-Kortrijk worden de 3 kleine sluizen in Kortrijk in de toekomst best vervangen door 1 grote sluis. Om groteren schepen op het kanaal Roeselare-Leie te laten varen, is een verdieping nodig.

Het binnenvaartproject Seine-Schelde speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van de Vlaamse en bij uitbreiding Europese binnenvaart. De realisatie van het Seine-Scheldeproject in Vlaanderen komt op kruissnelheid. Vlaams minister Hilde Crevits wil niet enkel focussen op de nieuwe hoofdverbinding, maar bekijkt ook de toekomstmogelijkheden van vaarwegen die erop aansluiten zoals de kanalen Bossuit-Kortrijk en Roeselare-Leie. De opwaardering van de kanalen kan ervoor zorgen dat de Seine-Scheldeverbinding nog belangrijker wordt voor de binnenvaart in Vlaanderen.

Om de mogelijkheden en wenselijkheid van een opwaardering van beide kanalen te onderzoeken, werd een studie uitgevoerd. De resultaten van die studies worden vandaag voorgesteld aan gemeenten, bedrijven en andere betrokkenen langs het kanaal. De studie onderzocht zowel de technische, de ruimtelijke als de economische voorwaarden voor de opwaardering. Verschillende varianten, zowel naar de ruimtelijke inpassing als capaciteit van de vaarweg, werden tegen het licht gehouden. De impact op de omgeving werd daarbij in detail onderzocht.

Bossuit-Kortrijk

Volgens de studie kanaal Bossuit-Kortrijk zijn de nodige ingrepen in de stad Kortrijk beperkt, omdat er in het verleden bij de inplanting van de kanaalzones altijd rekening werd gehouden met een toekomstige opwaardering van het kanaal. Door de opwaardering zullen er volgens de studie interessante ruimtelijke mogelijkheden ontstaan, zoals dat ook al het geval was bij de werken aan de Leie.

Roeselare-Leie

De studie kanaal Roeselare-Leie toont aan dat ook een opwaardering van dat kanaal zinvol is, mits een gefaseerde aanpak. Het kanaal moet over de volledige lengte verdiept worden zodat de bevaarbaarheid voor schepen tot 3000 ton verzekerd is. In Ingelmunster moet de Dorpsbrug zoals bekend verhoogd worden zodat containervaart met drie lagen mogelijk wordt. Een belangrijke randvoorwaarde voor de opwaardering is de toekomstige creatie van voldoende ruimte zodat de watergebonden bedrijvigheid zich verder kan ontwikkelen.

Vlaams minister Hilde Crevits : “Het Seine Schelde-project is cruciaal voor de ontwikkeling van de binnenvaart in Vlaanderen. We investeren momenteel in de Leiewerken. Uit deze studies blijkt dat een verdere ontwikkeling van de kanalen Bossuit-Kortrijk en Roeselare-Leie een extra stimulans voor de binnenvaart in West-Vlaanderen kunnen betekenen. De studies tonen aan dat de binnenvaart in de toekomst een pak mogelijkheden biedt als motor voor de economische ontwikkeling, maar ook voor meer duurzame mobiliteit in West-Vlaanderen. “