Tijdelijke voetgangersbrug op komst, Hogebrug weldra afgebroken

-

6 februari 2015 – Op 16 februari start Waterwegen en Zeekanaal NV met de werken aan de Hogebrug. Ter hoogte van de brandweerkazerne wordt op zondag 8 februari de tijdelijke voetgangersbrug met fietsgoten geïnstalleerd. Op maandagavond 16 februari gaat de Hogebrug voor één jaar dicht. Volgens de huidige planning zal de nieuwe brug eind februari 2016 opnieuw open zijn voor het verkeer.

Installatie voetgangersbrug met fietsgoten op 8 februari

Op zondag 8 februari plaatst Waterwegen en Zeekanaal NV de tijdelijke voetgangersbrug over de Leie ter hoogte van de brandweerkazerne. Eerst bouwt de aannemer op iedere oever een toren. Tussen 10u en de middag wordt de brug zelf via het water aangevoerd en met twee kranen op de torens gehesen. Deze installatie gebeurt op zondag om het verkeer op de weg en op het water zo weinig mogelijk te hinderen.

Hogebrug dicht vanaf 16 februari rond 19u

 De Hogebrug zelf gaat dicht vanaf 16 februari rond 19u. Hierbij worden zowel de brug zelf als de onderdoorgangen onder de brug langs de Leie volledig afgesloten. De aannemer zal de brug helemaal afbreken. Eerst verwijdert hij de verlichtingspalen. Nadien schraapt hij het wegdek af en verwijdert hij het beton tussen de liggers van de brug. Onder de brug komt er een ponton om vallend puin op te vangen. Hierna worden de zijoverspanningen over de jaagpaden en ook de landhoofden – dat zijn de constructies waarop de brug steunt - op beide oevers afgebroken. Ten slotte neemt hij de pijlers van de brug weg. Schepen kunnen altijd passeren tijdens de afbraakwerken.

Na de afbraak start rond half april de bouw van de nieuwe brug, zowel op het terrein als in het atelier. Alle handelaars in de buurt van de brug blijven steeds bereikbaar tijdens de werken. Zonder onvoorziene omstandigheden of overmacht gaat de brug eind februari 2016 opnieuw open.

Moleneiland

Er is veel beweging op het Moleneiland. Begin januari zijn heel wat bomen gerooid. Nu bereidt de aannemer alles voor om de tijdelijke stuw te kunnen bouwen. Een stukje van de oude Leiearm is gedempt en er worden damplanken geheid. Eens dat klaar is, kan de bouw van de tijdelijke stuw beginnen.

De werken aan de sluis en stuw zijn technisch complex. Om ervoor te zorgen dat schepen altijd kunnen passeren, worden er eerst een tijdelijke sluis en stuw gebouwd. Waterwegen en Zeekanaal NV heeft een presentatie gemaakt waarin alle stappen van dit proces in detail uit de doeken worden gedaan. Geïnteresseerden kunnen deze hier downloaden.

Leiewerken in Harelbeke

De Leiewerken in Harelbeke maken deel uit van het Europees gesubsidieerd Seine-Scheldeproject waarbij de vaarweg tussen beide rivieren aangepast wordt aan grotere schepen. In Harelbeke sluiten ze naadloos aan bij de vernieuwing van het stadscentrum. Onder de noemer “h^aqua” ondergaan het centrum en de Leie een complete transformatie die de stad aantrekkelijker zal maken.