Startschot voor de werkzaamheden aan de Leie in Harelbeke

-

De werkzaamheden aan de Leie in Harelbeke gaan dit jaar van start. De indrukwekkende werken kaderen in het Seine-Scheldeproject, dat de Europese binnenvaart wil stimuleren. Harelbeke krijgt hierdoor een grondige facelift: er komen onder meer nieuwe bruggen en een nieuwe sluis. Het openbaar onderzoek naar het bouwvergunningsdossier loopt van 23 februari tot 25 maart. Op 10 maart 2014 is hierover een infosessie gepland.

De werken moeten de banden van de stad met de Leie weer nauwer aanhalen. Waterwegen en Zeekanaal NV zal in Harelbeke onder meer nieuwe bruggen, een sluis, een stuw en een vispassage bouwen. Langs de oevers van de Leie komt er ook een nieuwe groenzone.

Van 23 februari tot 25 maart 2014 start het openbaar onderzoek naar het bouwvergunningsdossier, dat onder meer de technische plannen bevat. Het dossier ligt nu bij de Vlaamse overheid, die de uiteindelijke beslissing neemt. De Vlaamse overheid heeft de stad gevraagd om advies en de organisatie van een openbaar onderzoek.

Gelieve in uw nieuwsberichten de plaats en de datum van het infomoment te vermelden. Dat vindt plaats op 10 maart 2014 van 17 tot 20 uur in de blauwe zaal van CC het Spoor. Tijdens de infosessie kunnen nieuwsgierige burgers en omwonenden de technische plannen inkijken. Medewerkers van Waterwegen en Zeekanaal NV en de stad Harelbeke staan klaar om alle vragen te beantwoorden.

Wie dat wil, kan ook tijdens de openingsuren op het stadhuis terecht om de plannen in te kijken. Medewerkers van het departement Grondgebiedszaken staan iedereen graag te woord.

Meer info?

Claudia Van Vooren, communicatieverantwoordelijke W&Z, tel. 09 292 12 24, claudia.vanvooren@wenz.be

Cindy Deprez, stedenbouwkundig ambtenaar Stad Harelbeke, tel. 056 73 33 76, cindy.deprez@harelbeke.be