Start baggerwerken op Noordervak van Ringvaart rond Gent

-

Op 1 november 2011 zijn de baggerwerken op het Noordervak van de Ringvaart rond Gent officieel gestart. De werken zijn opgesplitst in twee fasen: fase 1 van de sluis van Evergem tot de wachthaven, en fase 2 van de wachthaven tot het kanaal Gent-Terneuzen.

Fase 1 wordt normaal gezien in het voorjaar 2012 afgerond. De uitvoering van fase 2 is afhankelijk van de voortgang van de voorafgaande werkzaamheden, namelijk het aanbrengen van de verticale oeververdedigingen.

Praktisch gezien worden eerst de aanwezige breukstenen verwijderd, daarna volgt het mechanisch baggeren (met kraan) van de specie.

De specie van uitzonderlijk goede kwaliteit zal worden afgevoerd naar de bergingsite ’t Vliegveld in Lochristi. Dit transport gebeurt deels per schip tot in de haven, waarna het wordt overgebracht op vrachtwagens. Voor de kwalitatief ondermaatse specie dient de aannemer te zorgen voor de best passende afzetmogelijkheid.