Start aanleg van passeerstrook voor grote duwkonvooien en aanlegsteiger voor passagiersschepen op de Leie in Machelen

-

Om kruisend verkeer van duwkonvooien mogelijk te maken, voorziet Waterwegen en Zeekanaal NV een aantal passeerstroken op de Leie en het Afleidingskanaal van de Leie. Zo’n passeerstrook is een aanmeerplaats van ongeveer 230 meter lang waar een duwkonvooi kan wachten tot een ander konvooi dat uit de andere richting komt, gepasseerd is. Ook in Machelen komt een passeerstrook. De passeerstrook zal gebouwd worden op de rechteroever (kant Machelen) van de Leie stroomafwaarts van Machelenbrug en start ongeveer 150 meter voorbij de brug. Om de passeerstrook te realiseren moet de vaarweg verbreed worden. Het jaagpad moet daarvoor niet verlegd worden.

Tegelijk met de passeerstrook wordt aan dezelfde kant van de Leie ook een aanlegsteiger voor passagiersschepen gebouwd. De gemeente zal zelf instaan voor 40% van de kosten van deze steiger. De steiger komt in een eerste verbreding van de Leie, op de rechteroever ongeveer 50 meter stroomafwaarts van Machelenbrug.

De eigenlijke werken starten op maandag 15 oktober 2012 en zullen afgerond zijn in het voorjaar van 2013. Tijdens de werken is het jaagpad afgesloten. Er is een lokale wegomlegging voorzien. Voor landbouwers blijft de toegang tot percelen die enkel via het jaagpad bereikbaar zijn, verzekerd.

Meer informatie? Claudia Van Vooren – communicatiedeskundige Waterwegen en Zeekanaal NV, 0499/94 99 17, claudia.vanvooren@wenz.be