Stand van zaken van de werkzaamheden in Wervik

-

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV voert in Wervik een aantal ingrijpende werkzaamheden uit. Zo wordt in het centrum van de stad de Leie over een afstand van 300 meter verbreed, komt er een passeerstrook voor schepen tot 4.500 ton en wordt er een nieuwe brug gebouwd. Deze omvangrijke infrastructuurwerken hebben een belangrijke impact op beide Leie-oevers en vernieuwen het aanzicht van de stad Wervik aanzienlijk. De aanpassingen gebeuren met veel aandacht voor de kwaliteit van het leven en de recreatie op en langs het water. De Leiewerken in Wervik maken deel uit van  het Europees gesubsidieerde project Seine- Schelde.

Werken aan Vlaamse kant van de Leie

In juni 2013 begon waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met de infrastructuurwerken in Wervik. Tijdens een eerste fase van dit project worden de werken aan Vlaamse kant uitgevoerd. 

 

Volgens de oorspronkelijke planning zouden de werken aan de Vlaamse kant klaar moeten zijn tegen eind 2014. Door onvoorziene omstandigheden zal deze timing niet worden gehaald. Zo werden tijdens het archeologisch onderzoek een aantal historische overblijfselen aangetroffen, waardoor bijkomend onderzoek nodig was. Ook werden bij de voorbereidende werken restanten van oorlogsmunitie teruggevonden. Uit veiligheidsoverwegingen heeft Waterwegen en Zeekanaal NV beslist om voor de start van de infrastructuurwerken nog een aantal bijkomende onderzoeken uit te voeren naar de aanwezigheid van restanten van oorlogsmunitie. Een archeoloog en een springtuigenexpert hebben de eerste werken op het terrein ook mee begeleid. Door deze onvoorziene omstandigheden konden een aantal onderdelen van de werken minder snel uitgevoerd worden dan gepland.

Vandaag zijn al een groot deel van de werkzaamheden voor de nieuwe oever of kaaimuur uitgevoerd. De stalen damwand en de betonrand voor de kaaimuur zijn klaar. Op de parking van Oosthove startte de bouw van het pompstation voor Aquafin. Om de parkeerdruk in de omgeving van deze werken zoveel mogelijk te beperken, werden op Oosthove een twintigtal tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd. Zonder onvoorziene omstandigheden zouden de onderbouw van de nieuwe oever en het pompstation op Oosthove tegen eind 2014 klaar moeten zijn.

Planning van de verdere werkzaamheden aan Vlaamse kant

De komende maanden worden nog grondwerken uitgevoerd voor de opbouw van de oever. Daarnaast wordt de oude kaaimuur verwijderd en worden er nieuwe nutsleidingen geplaatst. Over de volledige lengte van de kaaimuur (ongeveer 500m) wordt ook een riolering aangelegd die op het nieuwe pompstation wordt aangesloten. Ten slotte is de aanleg van een nieuwe parking met 30 plaatsen op het einde van de Akademiestraat in volle voorbereiding.

In de eerste helft van 2015 wordt verder gewerkt aan de afwerking en de herinrichting van het openbaar domein van de oever. Gelijktijdig start Waterwegen en Zeekanaal NV met de heraanleg van de Vrijdagmarkt.

De werken aan Vlaamse kant (eerste fase)  zouden in 2015 tegen het einde van de zomer klaar moeten zijn.

De werken aan Franse kant en de nieuwe brug

Na de werken aan Vlaamse kant volgen de werken aan Franse kant (tweede fase) en aan de brug (derde fase). Waterwegen en Zeekanaal NV wacht momenteel nog op de nodige vergunningen. Volgens de laatste planning worden deze in het najaar van 2015 verwacht.

Onderbreking jaagpad

Gedurende de periode van de werken aan Vlaamse zijde is er een omleiding voorzien voor doorgaand fietsverkeer. Ze loopt via de Koestraat, de Leiestraat en de Speiestraat. Het jaagpad is slechts volledig afgesloten op de plaats waar de werken effectief plaatsvinden. Daardoor blijven de handelszaken, het Tabaksmuseum, het Pardoen, de Balokken, … via het jaagpad steeds bereikbaar. De Balokken blijft voor fietsers en voetgangers bereikbaar via de Akademiestraat over het jaagpad en de Molenbrug.