Onderdelen Hogebrug komen in november richting Harelbeke

-

Half november komen de stalen onderdelen van de Hogebrug aan in Harelbeke. Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV laat deze stukken over het water aanvoeren vanuit het staalatelier in de haven van Gent. Op de nieuwe kaaimuur ter hoogte van het bedrijf Geldof zal de aannemer de verschillende brugdelen monteren en aan elkaar lassen. In de loop van januari wordt de brug geïnstalleerd en vervolgens verder afgewerkt.  Volgens de huidige planning en zonder onvoorziene omstandigheden gaat de nieuwe brug eind maart open voor het verkeer.

Verloop van de werkzaamheden

Half februari dit jaar begon de afbraak van de oude Hogebrug. Vervolgens werd er gewerkt aan de fundering van de nieuwe brug en werden er nieuwe landhoofden – dat zijn de constructies waar de brug op rust – gebouwd. De oevers onder de toekomstige brug werden aangepakt en momenteel wordt de riolering in de onmiddellijke omgeving van de brug vernieuwd.

Een gespecialiseerd atelier in de haven van Gent produceerde intussen alle stalen onderdelen van de nieuwe Hogebrug. Deze brugonderdelen, waarin in totaal 1280 ton staal is verwerkt, worden half november via de Leie naar Harelbeke verscheept. Op de nieuwe kaaimuur ter hoogte van het bedrijf Geldof worden ze gemonteerd en gelast.

Volgens de huidige planning zijn de laswerken midden januari klaar. Daarna wordt de brug op een ponton geplaatst en naar haar definitieve plaats gevaren. Na de installatie werkt de aannemer de brug verder af: plaatsen van verlichting, leuningen en zitbanken, aanbrengen asfaltverharding en slijtlaag op fiets- en voetpad, laatste schilderwerken, … Ondertussen worden de op- en afrit van de brug en de omliggende wegenis afgewerkt.

Strakke planning

Waterwegen en Zeekanaal NV en de aannemer hebben de strakke planning steeds nauwlettend opgevolgd. Desondanks zorgden technische moeilijkheden bij de funderingswerken van de brug en de kaaimuur ter hoogte van Geldof ervoor dat de timing van de ingebruikname van de brug opschuift naar eind maart 2016. Deze lichte vertraging van enkele weken kan niet meer ingehaald worden.

Harelbeke slaat een brug naar de toekomst

Om schepen met ladingen tot drie lagen containers door te laten, is een vrije hoogte van minstens zeven meter nodig. De nieuwe Hogebrug biedt niet alleen een hogere doorgang voor schepen, ze verbreedt ook in het midden om plaats te maken voor zitbanken die een aantrekkelijk uitzicht bieden over de rivier. Wie over de nieuwe brug fietst of wandelt, zal merken dat de vernieuwde aanloophellingen langer en minder steil zijn dan de oude. Dat maakt de brug aantrekkelijker voor passanten.

De Leiewerken in Harelbeke

De Leiewerken in Harelbeke maken deel uit van het Europees gesubsidieerd Seine-Scheldeproject waarbij de vaarweg tussen beide rivieren wordt aangepast aan de komst van langere schepen met grotere ladingen. In Harelbeke sluiten ze naadloos aan bij de vernieuwing van het stadscentrum. Onder de noemer “h∩aqua” ondergaan het centrum en de Leie een complete transformatie die de stad aantrekkelijker zal maken.