Nieuwe timing: Hogebrug in Harelbeke klaar tegen zomervakantie 2016

-

1 februari 2016 – De Hogebrug over de Leie in Harelbeke kan tegen de zomervakantie van 2016 opnieuw open voor alle verkeer. Dat blijkt uit de nieuwe planning van de aannemer. De vertraging van enkele maanden is veroorzaakt door een combinatie van technische problemen, onder andere omwille van de ondergrond. De vertraging die hierdoor ontstaan is, kan helaas niet meer ingehaald worden. Inmiddels zijn de nodige technische oplossingen gevonden en gaan de werken op volle snelheid verder.

Afwijken van standaardmethode
Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV en de betrokken aannemer zijn er steeds vanuit gegaan dat het mogelijk was om de nieuwe Hogebrug volgens standaardmethoden te bouwen. Bij voorafgaandelijk onderzoek kwamen er geen afwijkingen naar boven. Toch doken bij de gedetailleerde studie en de effectieve werkzaamheden op terrein een aantal technische moeilijkheden op. Zo bleek de ondergrond ter hoogte van de brug toch uitzonderlijk slap. Daardoor moest de aannemer op zoek naar technische oplossingen voor onder andere de verankering van de brug en voor de stabiliteit van de keermuren (dit zijn de muren ter hoogte van de aanloophellingen van de brug).

Tijdens dit bijkomende studiewerk zijn alle werken die intussen op het terrein konden gebeuren gewoon doorgegaan. Dat verklaart waarom de brug zoals gepland is geïnstalleerd op 23 januari. Inmiddels zijn ook de nodige, technische oplossingen gevonden. Zo zit de verankering veel dieper en verder weg van de brug dan voorzien (47 meter in plaats van voorziene 9 meter). Deze verankering zorgt ervoor dat het landhoofd van de brug op z’n plaats blijft bij zware belasting. Om de stabiliteit van de keermuren te garanderen worden bij de grondaanvulling bijkomende maatregelen genomen, waaronder de installatie van een grote, betonnen koker.

Engagement
De werken gaan intussen weer op volle snelheid verder. Om de nieuwe planning te halen, engageert de aannemer zich om meer werkuren te presteren. Dat betekent dat er ook regelmatig ’s avonds of in het weekend gewerkt zal worden. Tijdens de werken wordt de werfzone steeds beperkt gehouden zodat de handelaars zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Vermoedelijk zal de nieuwe brug al enkele weken toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers vooraleer er auto’s over kunnen. Dit wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Voor de brug open kan...
De aannemer zorgt er nu voor dat de brug stevig wordt verankerd in de grond. De opritten van de brug worden intussen afgewerkt. Nadien kan de aannemer de aanloophellingen en de rijstroken op de brug asfalteren. Op het fiets- en voetpad wordt een slijtlaag aangebracht. Verder komen er nog leuningen en verlichting. Ten slotte volgen de laatste schilderwerken.

Leiewerken in Harelbeke
De Leiewerken in Harelbeke maken deel uit van het Europees gesubsidieerd Seine-Scheldeproject waarbij de vaarweg tussen beide rivieren wordt aangepast aan de komst van langere schepen met grotere ladingen. In Harelbeke sluiten ze naadloos aan bij de vernieuwing van het stadscentrum. Onder de noemer “haqua” ondergaan het centrum en de Leie een complete transformatie die de stad aantrekkelijker zal maken.