Nieuwe fietsers- en voetgangersbrug in Nevele

-

17 maart 2014 - In het centrum van Nevele voert Waterwegen en Zeekanaal NV momenteel werkzaamheden uit op het Afleidingskanaal van de Leie. In het kader van het Europese project Seine-Schelde wordt de vaarweg aangepast aan de komst van grotere schepen. In het centrum van Nevele komen er twee bochtverbredingen en een passeerstrook.

Tijdens de huidige werkzaamheden zijn er problemen opgetreden ter hoogte van de fietsers- en voetgangersbrug. Na uitgebreid onderzoek heeft W&Z, in samenspraak met de gemeente Nevele, besloten om de fietsers-en voetgangersbrug te vernieuwen.

Problemen met de huidige fietsers-en voetgangersbrug

De huidige fietsers- en voetgangersbrug bemoeilijkt de uitvoering van de geplande werkzaamheden. Eind 2013 werd in de onmiddellijke omgeving van deze brug gewerkt.  Tijdens deze werkzaamheden kwamen de trillingen op de brug in de buurt van de opgelegde grenswaardes. Daarom is beslist om het intrillen van de damplanken in de onmiddellijke omgeving van de fietsers- en voetgangersbrug voorlopig stop te zetten en te zoeken naar een alternatieve uitvoeringsmethode die minder trillingen veroorzaakt.

Nieuwe fietsers- en voetgangersbrug

Uit uitgebreid onderzoek naar alternatieve uitvoeringsmethodes blijkt dat de maatregelen die genomen moeten worden om de brug voldoende te beschermen tijdens de werken omvangrijk, complex en duur zijn voor een brug die bijna 30 jaar oud is. Daarom heeft Waterwegen en Zeekanaal NV, in overleg met de gemeente Nevele, besloten om de huidige brug af te breken en een nieuwe brug te bouwen. De bouw van de nieuwe brug en de resterende werken zullen ten vroegste eind 2015 starten. In afwachting van deze werken blijft de huidige fietsers- en voetgangersbrug steeds toegankelijk.

Aanlegsteiger voor pleziervaart

De aanlegsteiger voor pleziervaartuigen is voorzien in de zone van de huidige fietsers- en voetgangersbrug en kan bijgevolg pas worden gebouwd na het herbouwen van deze brug.

Huidige opdracht

Zonder onvoorziene omstandigheden zoals slecht weer of technische problemen worden de huidige werken, zoals de bouw van de passeerstrook, deze zomer afgerond.

Meer informatie:

Claudia Van Vooren – communicatieverantwoordelijke, 0499/94 99 17 claudia.vanvooren@wenz.bewww.seineschelde.be