Nieuwe brug Ingelmunster - Start van de werken

-

Op vrijdag 23 juni start waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV in Ingelmunster met de werken voor de nieuwe brug over het kanaal Roeselare-Leie. Vanaf dan wordt de huidige Dorpsbrug ook afgesloten voor het verkeer. De afbraak van de huidige Dorpsbrug vindt het weekend nadien plaats. Daarna begint de bouw van de nieuwe, hogere brug die grotere schepen een veilige doorgang biedt.

Deze week kunnen autobestuurders, fietsers en voetgangers in Ingelmunster voor de laatste keer het kanaal Roeselare-Leie oversteken via de huidige Dorpsbrug. Vanaf vrijdag 23 juni gaat ze onherroepelijk dicht voor het verkeer, zodat de eigenlijke werken kunnen beginnen. In februari startte Waterwegen en Zeekanaal NV al met het terrein rondom de brug bouwrijp te maken, om een vlotte en veilige start van de werken te garanderen.

“We investeren miljoenen in de toekomst van het kanaal Roeselare-Leie”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “De Dorpsbrug is de laagste brug over het kanaal en moet vernieuwd en vooral verhoogd worden om van het kanaal een echte watersnelweg te maken, die ook geschikt is voor grotere schepen. Zo kunnen we meer bedrijven en transporteurs verleiden om te kiezen voor de waterweg in plaats van de autoweg. Elke vracht die via het water gaat is een vrachtwagen minder in de file”.

Na de afbraak van de huidige Dorpsbrug verplaatst De Watergroep een nutsleiding die zich momenteel bevindt onder een toekomstige pijler van de nieuwe brug. Vervolgens kan Waterwegen en Zeekanaal NV starten met de funderingswerken en de bouw van de brugpijlers. In een volgende fase wordt de staalstructuur van de brug gemonteerd. Daarna kan het brugdek gestort worden en volgt de afwerking van de nieuwe brug. De werken zullen in totaal 2,5 jaar duren.

De kostprijs van de nieuwe brug, de omgevingswerken, de aanleg van aansluitingswegen en de vernieuwing van nutsgebonden leidingen bedraagt 17,3 miljoen euro. Waterwegen en Zeekanaal NV maakt hiervoor 16,3 miljoen euro vrij, de gemeente Ingelmunster 500.000 euro, het Agentschap Wegen en Verkeer 300.000 euro en netbedrijf Infrax 180.000 euro.

Toegankelijkheid tijdens de werken

Wie met de auto is, zal voortaan een omleiding van zo’n 3 kilometer moeten volgen. Bestuurders kunnen de overzijde van het kanaal Roeselare-Leie bereiken via de Gentstraat, de Ringlaan (N50) en de Oostrozebekestraat.

Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke voetbrug over het kanaal voorzien, die de Trakelweg en het jaagpad verbindt. Na het bouwverlof is deze toegankelijk via een veilige en aangename route door het kasteeldomein. Tot die tijd kunnen fietsers en voetgangers de voetbrug bereiken via een tijdelijke route langs de Stationsstraat en de Trakelweg. Aan beide kanten van het kanaal worden fietsrekken voorzien, zodat wie te voet verder wil z’n fiets even kan laten staan aan de tijdelijke voetbrug.

Meer informatie over de omleidingsroutes vind je via www.seineschelde.be/Ingelmunster of www.ingelmunster.be/viaplan/dorpsbrug.

Algemeen omleidingsplan

Dorpsbrug langer open voor fietsers en voetgangers

De tijdelijke voetbrug wordt geïnstalleerd op zaterdag 24 juni. Fietsers en voetgangers zullen tot dan nog toegang hebben tot de Dorpsbrug. Vanaf zondag 25 juni ligt de voetbrug op haar plaats en is de omleiding van kracht.

Gratis marktbus op vrijdag

Tijdens de werken legt de gemeente Ingelmunster op vrijdagochtend een gratis marktbus in. Vanaf 30 juni brengt deze bus bewoners die in de buurt van het station wonen vlot naar het marktplein. Zo kunnen ze makkelijker langskomen tijdens de wekelijkse markt, boodschappen doen, iets nuttigen bij de horecazaken of langsgaan in het gemeentehuis, sociaal huis, postkantoor, enzovoort. De bus bedient twaalf haltes en stopt om het halfuur aan alle halteplaatsen.

Daarnaast biedt het gemeentebestuur samen met De Lijn vanaf 30 juni gratis busvervoer aan voor alle reizigers die op- en afstappen aan een bushalte in Ingelmunster.

Onderdeel van Europees binnenvaartproject

De werken aan de Dorpsbrug van Ingelmunster maken deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie. Het project wil van de binnenvaart een sterker alternatief maken voor goederenvervoer op de weg en daarin past de visie om de bruggen te verhogen tot een vrije hoogte van 7 meter. Meer binnenvaart betekent minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu.