Nieuwe brug Ingelmunster - Afbraak oude Dopsbrug

-

Op vrijdag 30 juni start waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met de afbraak van de oude Dorpsbrug in Ingelmunster over het kanaal Roeselare-Leie. Op twee dagen tijd verdwijnt de volledige constructie. Eind 2019 zou de nieuwe brug klaar moeten zijn en worden beide dorpshelften weer met elkaar verbonden.

© Ingelmunster

De huidige Dorpsbrug in Ingelmunster is sinds midden jaren vijftig in gebruik. Ze maakt nu plaats voor een nieuw en hoger exemplaar. Vanaf vrijdagavond 30 juni tot en met maandagochtend 3 juli wordt de brug stapsgewijs afgebroken. Daarna kan de bouw van de nieuwe brug starten, die het dorpsgezicht van Ingelmunster en de toekomst van het kanaal Roeselare-Leie ten goede zal komen. Ook de veiligheid zal er alleen maar op verbeteren.

Deze week wordt de afbraak voorbereid, zo wordt het wegdek alvast weggenomen. Tijdens de afbraakwerken zelf verwijdert de aannemer eerst de signalisatie, verlichtingspalen, relingen en voetpaden. Vervolgens begint de afbouw van het brugdek, waar twee kranen aan te pas komen. Daarna wordt een gedeelte van de dwarsverbindingen weggenomen en afgevoerd. Zo kunnen de stalen liggers die de brug dragen, makkelijker doorgesneden worden. Dit gebeurt in drie delen, te beginnen met het midden. Om al het puin van de afbraakwerken op te vangen, vaart de aannemer een ponton onder de brug. Tijdens de werken ligt het scheepvaartverkeer ter hoogte van de brug volledig stil.

Voetbrug en jaagpad niet toegankelijk

Om de afbraak van de Dorpsbrug veilig te laten verlopen, zal de aannemer een ruime werfzone afbakenen. Daardoor zijn de Trakelweg vanaf de Nijverheidsstraat en het jaagpad aan de kant van het station afgesloten, tussen de Lysbrug en Emelgembrug. Voor fietsers en voetgangers betekent dit dat de tijdelijke voetbrug over het kanaal en het jaagpad niet bereikbaar zijn. Zij moeten een tijdelijke omweg volgen via de Lysbrug en de Emelgembrug.

Uitkijkpunt naast Fagot

Kijklustigen kunnen de afbraak op de voet volgen vanaf het terrein van de bouwstoffenhandelaar, naast café De Fagot. Daar heeft iedereen het beste zicht op de werken. Waterwegen en Zeekanaal NV laat hekkens plaatsen om de veiligheid te garanderen.

Mandelbrug pas dicht na bouwverlof

Bewoners van de Waterstraat en de Stationsstraat, parallel met de Dorpsbrug, kunnen tijdens de afbraak hun straat zonder problemen bereiken via de Mandelbrug. Pas na het bouwverlof start de afbraak van deze brug.

Onderdeel van Europees binnenvaartproject

De werken aan de Dorpsbrug van Ingelmunster maken deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie. Het project wil van de binnenvaart een sterker alternatief maken voor goederenvervoer op de weg en daarin past de visie om de bruggen te verhogen tot een vrije hoogte van 7 meter. Meer binnenvaart betekent minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu.