Nieuwe brug Ingelmunster - Afbraak Mandelbrug

-

Op 6 september start waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met de werken aan de Mandelbrug in het centrum van Ingelmunster. Vanaf dan is ook de omleidingsroute via de Trakelweg van kracht. De Mandelbrug ligt in het verlengde van de oude Dorpsbrug en wordt afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe brug, die zowel het kanaal Roeselare-Leie als de Mandel zal overspannen. De werken aan de Mandelbrug zouden tegen het voorjaar van 2019 klaar moeten zijn.

Intussen is de bouw van de nieuwe brug in Ingelmunster volop aan de gang. De oude Dorpsbrug werd afgebroken en daarmee verdween het grootste knelpunt voor de scheepvaart op het kanaal Roeselare-Leie. Vanaf woensdag 6 september is ook de Mandelbrug aan de beurt, die haar beste tijd gehad heeft. Wie tussen het kanaal en de Mandel woont of daar moet zijn, zal altijd toegang hebben van en naar de woonkorrel.

De afbraak van de Mandelbrug is cruciaal voor de realisatie van de nieuwe brug. Op deze plek wordt een aanknooppunt voorzien met de staalstructuur van de brug over het kanaal. Er zal ook gewerkt worden aan de verbinding tussen de woonkorrel en de Stationsstraat. Er moeten dus heel wat technische ingrepen gebeuren op een beperkte oppervlakte.

Fasering van de werken

Eerst zal de aannemer het weg- en brugdek verwijderen. Daarna worden er damplanken aangebracht om de oevers van de Mandel te stabiliseren en een bouwput aan te leggen. Vervolgens worden de oude betonnen funderingen stuk voor stuk weggenomen, om plaats te maken voor nieuwe.

Toegankelijkheid tijdens de werken

Met de afbraak van de Mandelbrug op 6 september zullen bewoners en bezoekers van de woonkorrel voortaan gebruik moeten maken van de omleiding via de Trakelweg. Tot aan de tijdelijke voetbrug kan iedereen passeren. Het stuk Trakelweg vanaf de voetbrug tot aan de Lysbrug is enkel geschikt voor gemotoriseerd verkeer, dat verder rijdt via de Nijverheidsstraat.

Omleiding via kasteeldomein van kracht

Nog voordat de afbraak van de Mandelbrug start – uiterlijk op 4 september – kunnen fietsers en voetgangers gebruik maken van de omleiding via het kasteeldomein om naar de markt te geraken. Fietsers en voetgangers die naar het station moeten, steken de tijdelijke voetbrug over en gaan verder via het jaagpad richting het Stationsplein.

Onderdeel van Europees binnenvaartproject

De werken aan de Dorpsbrug van Ingelmunster maken deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie. Het project wil van de binnenvaart een sterker alternatief maken voor goederenvervoer op de weg en daarin past de visie om de bruggen te verhogen tot een vrije hoogte van 7 meter. Meer binnenvaart betekent minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu.