Leiewerken Harelbeke - Tijdelijke stuw op Moleneiland in gebruik genomen

-

Harelbeke, 19 augustus 2015 – Sinds vandaag stroomt de Leie door een tijdelijke stuw op het Moleneiland in Harelbeke. De stuw kan afvoerdebieten verwerken van meer dan 200 ton water per seconde. “Dankzij de tijdelijke stuw hoeft de binnenvaart geen hinder te ondervinden van de grote Leiewerken in Harelbeke”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

De Leiewerken in Harelbeke maken deel uit van de nieuwe Seine-Scheldeverbinding, waarmee een volwaardige vaarweg gecreëerd wordt tussen de industriële regio’s van het Seinebekken en het Scheldebekken. Als onderdeel van deze nieuwe verbinding moet de Leie toegankelijk gemaakt worden voor binnenschepen tot 4.500 ton. In Harelbeke sluiten de werken bovendien naadloos aan bij de vernieuwing van het stadscentrum. Onder de noemer haqua ondergaan het centrum en de Leie een complete transformatie die de stad aantrekkelijker zal maken.

“Vlaanderen investeert in totaal ongeveer 130 miljoen in de Leiewerken in en rond Harelbeke”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “We gaan ingrijpende werken doen, die even zullen duren. Dankzij de tijdelijke stuw hoeft de binnenvaart in de tussentijd niet stil te vallen”.

Nieuwe sluis

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV realiseert in Harelbeke een nieuwe sluis en een dubbele stuw met turbines. De sluis zal bijna dubbel zo lang zijn als de huidige – op Vlaams grondgebied is het een van de grootste bouwwerken in het kader van de Seine-Scheldeverbinding. Voor de realisatie van de Leiewerken in Harelbeke doet Waterwegen en Zeekanaal NV een beroep op verschillende gespecialiseerde aannemers. Jan De Nul NV, Herbosch-Kiere NV, Aelterman BVBA en Cofely Fabricom NV sloegen de handen in elkaar en vormden een tijdelijke handelsvereniging om dit project uit te voeren.

Sinds vandaag is er een tijdelijke stuw op het Moleneiland. De Leie wordt omgeleid langs de tijdelijke stuw zodat de aannemer kan beginnen aan de afbraak van de oude stuw. De stuwgeul voor de oude stuw wordt eerst afgedamd met damplanken en buispalen. Daarna wordt de oude stuw afgebroken en wordt op die plaats een tijdelijke sluis gebouwd. De oude sluis blijft in dienst tot de tijdelijke sluis klaar is in het voorjaar van 2016. Ten slotte zal de aannemer de nieuwe sluis bouwen op de plek waar nu de oude sluis ligt. Op die manier kunnen er altijd schepen blijven passeren. Na voltooiing van de werken wordt de tijdelijke stuw omgebouwd tot een vistrap.

Over de nieuwe sluis en dubbele stuw

Met haar 230m is de nieuwe sluis bijna dubbel zo lang als de oude. Ze zal 12,5m breed en 4,7m diep zijn. Dat maakt de installatie geschikt voor binnenvaartschepen met ladingen tot 4.500 ton (klasse Vb). De sluis krijgt bovendien een middendeur zodat kleine schepen sneller kunnen worden geschut.

De dubbele stuw met turbines naast de sluis zal de elektriciteit opwekken waarmee de sluis kan worden bediend.

Troef voor Vlaanderen

“Met de Seine-Scheldeverbinding geven we het vrachtvervoer een positief alternatief voor de file”, zegt minister Weyts. “We versterken de binnenvaart als de aantrekkelijkste route om veel containers in één keer te verplaatsen. In de komende jaren zal het goederenverkeer alleen maar toenemen, en al die extra vracht kan je niet over onze nu al verzadigde wegen sturen. Dankzij de Seine-Scheldeverbinding zullen op termijn miljoenen vrachtwagentransporten worden vermeden”.

Veiligheid, kostprijs en duurzaamheid zijn voor minister Weyts de grootste troeven van de binnenvaart. “De binnenvaart is goedkoper en veiliger dan wegtransport. Het is ook milieuvriendelijker: de CO2-uitstoot is drie- tot zesmaal lager dan op de weg”

Ondertussen aan de Hogebrug

De werkzaamheden aan de Hogebrug in Harelbeke zitten op schema. De funderingen van de nieuwe Hogebrug zijn klaar. Zowel op de linker- als op de rechteroever zijn nieuwe betonnen funderingspalen van meer dan 20 meter diep geboord. Binnenkort starten de werken voor het plaatsen van de nieuwe oever onder de brug en voor de opbouw van de landhoofden (dat zijn de constructies waarop de brug steunt).

In het staalbouwatelier in Gent zijn de verschillende stalen onderdelen van de brug bijna afgewerkt. In het najaar brengt een binnenvaartschip enkele grote onderdelen naar Harelbeke. De stalen stukken worden ter plaatse gelast en geïnstalleerd. Naar verwachting zal de nieuwe Hogebrug eind februari 2016 open gaan voor het verkeer.