Leiedal en Waterwegen en Zeekanaal nv versterken samenwerking in Seine-Scheldeproject

-

De intercommunale Leiedal en Waterwegen en Zeekanaal nv gaan intenser samenwerken rond de op til staande projecten van het Seine-Scheldeproject in onze regio. Dit werd vastgelegd in een overeenkomst tussen de partners op donderdag 10 juli in Kortrijk. Concreet wordt de communicatie met de gemeenten versterkt en biedt de overeenkomst een kader om nieuwe deelprojecten op te starten.

Context

In de regio Kortrijk plant waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal nv een reeks van grootschalige investeringen in het kader van het Seine-Scheldeproject. Niet alleen de Leie wordt verbreed en verdiept, ook heel wat verwante projecten staan in de steigers of plannen zijn in opmaak. Denken we maar aan het aanleggen van loskades, inrichten van publieke ruimte, vernieuwde interesse van woonprojecten, het creëren van natte natuurgebieden, de aanpassing van sluizen en bruggen, … De ruimtelijke impact op onze regio is enorm.

Leiedal wil de waterbouwkundige ontwikkelingen positief aanwenden als hefboom bij de verdere ontwikkeling van de steden, gemeenten en de regio in het bijzonder; de streek in zijn geheel zowel als de realisatie van lokale uitdagingen.

Leieparkkaart

Om de lange lijst van projecten langs de Leie te overschouwen, lanceerde Leiedal eind vorig jaar een Leieparkkaart. De digitale kaart (www.leiedal.be/leieparkkaart) is een succesvol werkinstrument dat alle recente en toekomstige projecten langs de Leie bundelt. Waterwegen en Zeekanaal nv en Leiedal hebben dan ook de intentie om dit instrument uit te breiden naar andere waterwegen in de regio. Zowel partners, betrokken actoren en geïnteresseerde burgers kunnen op een toegankelijke en overzichtelijke manier meer vernemen over het Leielandschap in ontwikkeling.

Samenwerken in de regio in het kader van Seine-Schelde

Waterwegen en Zeekanaal nv en Leiedal werken al jaren samen, maar deze overeenkomst laat toe om elkaars activiteiten op structurele wijze op elkaar af te stemmen. Dit biedt twee voordelen.

Ten eerste wordt de communicatie rond het Seine-Scheldeproject versterkt en geoptimaliseerd tussen alle partners, niet in het minst met de betrokken gemeenten. Leiedal en W&Z zullen elkaar waar mogelijk betrekken bij interne studies en opportuniteiten detecteren waar een samenwerking een meerwaarde kan bieden voor de regio (bvb. het zoeken van locaties voor watergebonden bedrijvigheid). Daarnaast biedt de overeenkomst ook de mogelijkheid om nieuwe deelprojecten op te starten en samenwerkingsverbanden op te zetten om projecten te verbeteren.

Beide partners verankerden deze intentie in een kaderovereenkomst op donderdag 10 juli in de kantoren van Leiedal.

Filip Vanhaverbeke, algemeen directeur van Leiedal, is alvast verheugd met deze ondertekening:

“ De uitvoering van het Seine-Scheldeplan vormt veruit één van de belangrijkste infrastructuurwerken in onze regio voor de komende jaren. De gebruiksmogelijkheden op en rond het water zullen grondig veranderen. Door de handen in elkaar te slaan, beogen we een efficiëntieverhoging en een kwaliteitsvolle uitwerking van lokale projecten en de streek in zijn geheel.”  Ook Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder van Waterwegen en Zeekanaal NV ziet een belangrijke meerwaarde in de samenwerking: “ Om het traject tussen de Seine en de Schelde bevaarbaar te maken voor grotere schepen, moeten in Vlaanderen heel wat aanpassingen gebeuren aan de waterweg. Wij willen alle kansen grijpen om de infrastructuurwerken positief aan te wenden in de regio Kortrijk. De samenwerking met Leiedal zal helpen om de vertaalslag te maken naar gemeenten en de regio in het bijzonder.”

Info

Leiedal: Isabelle Putseys (isabelle.putseys@leiedal.be; 056 24 16 16)

Waterwegen en Zeekanaal NV: Claudia Vanvooren (claudia.vanvooren@wenz.be; 0499 94 99 17)

Seine-Scheldeproject?

De vaarweg tussen de Seine en de Schelde verbeteren, dat is in het kort waar Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen samen aan werken in het project Seine-Schelde. In Vlaanderen loopt het traject in hoofdzaak via de Leie en de Ringvaart rond Gent naar het kanaal Gent-Terneuzen.

Door het project wordt de binnenvaart een volwaardig alternatief voor het goederenvervoer op de weg. Minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu zijn het resultaat.