Laatste verdieping van de buispalen in Harelbeke

-

Eind 2015 werd op linkeroever een rij buispalen in de grond getrild. Tijdens een tweede fase in januari werden deze palen al verdiept, maar momenteel zitten ze nog niet op volledige diepte.

De aannemer heeft de voorbije maanden prioriteit gegeven aan de werken van de tijdelijke sluis omdat die bepalend zijn voor de timing van de totale Leiewerken. Nu de tijdelijke sluis bijna klaar is, kan er aan de palen worden verder gewerkt. Het grote trilblok komt opnieuw naar Harelbeke om de buispalen op volledige diepte te krijgen. De heiwerken starten op maandag 25 april en zullen vermoedelijk tot midden mei 2016 duren.

Trillingen en hinder

Net zoals eind 2015 en begin 2016 kunnen trillingen tot ver van de werf voelbaar zijn. De trillingen kunnen als hinderlijk worden ervaren, maar ze zijn niet gevaarlijk voor de stabiliteit van de bestaande gebouwen.

Op verschillende plaatsen meten experten de trillingswaarden. Die moeten onder een bepaalde grenswaarde blijven. Als die grens toch overschreden wordt, worden de werken stilgelegd en wordt gezocht naar een alternatieve oplossing.