Laatste stand van zaken werken aan het Afleidingskanaal van de Leie in Nevele

-

06/12/2013 – De afgelopen maanden is er hard verder gewerkt aan de bouw van de bochtverbredingen en de passeerstrook in het centrum van Nevele. De werken die van op het land aan Vaart Links (zone 1) worden uitgevoerd zijn bijna klaar. De werkzaamheden op de andere oever (zone 3) starten in de week van 9 december. Tijdens de werken wordt het jaagpad in deze zone afgesloten.

In het kader van het Europees project Seine-Schelde voert waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) in het centrum van Nevele twee bochtverbredingen uit, in combinatie met de bouw van een passeerstrook. Op het Afleidingskanaal van de Leie kunnen nu schepen tot 110 meter lang varen. In de toekomst worden langere schepen verwacht en daarom zijn aanpassingen aan de vaarweg nodig. Om het bevaarbare deel breder te maken volstaat op de meeste plaatsen een verruiming onder water. Voor die verruiming kan beginnen, moeten achter de bestaande oeververdediging verticale damplanken ingetrild en verankerd worden.

Op dit moment voert W&Z betonwerkzaamheden uit op beide oevers van het Afleidingskanaal van de Leie. De werkzaamheden in Nevele worden in vier zones opgedeeld:

Zone 1 –Vaart Links:

De betonwerken op linkeroever verlopen vlot. Ook de grondwerken zijn intussen opgestart. Nog voor de kerstvakantie worden de werken van op het land afgerond. Nadien start de aannemer met boringen om de nieuwe oeververdediging vervolgens te verankeren. Deze werken worden zoveel mogelijk van op het water uitgevoerd zodat er geen hinder meer is voor het wegverkeer. Daarna volgen nog enkele kleinere werken zoals het plaatsen van een vangrail en het inzaaien van de helling.

De gemeente Nevele start in januari 2014 met rioleringswerkzaamheden aan Vaart Links. De gemeente zal haar inwoners verder op de hoogte houden over het verloop van deze werkzaamheden.

Zone 2 – Vaart Links:

Aansluitend op het einde van de betonwerken in zone 1, starten de betonwerken in zone 2. Er is tijdens deze werken geen wegomlegging nodig omdat de aannemer met een mobiele werfzone werkt. Over de lengte van de werf is er dus steeds beurtelings verkeer mogelijk.

Zone 3 – Rechteroever:

In de week van 9 december start W&Z met de betonwerken in zone 3. Het jaagpad wordt tijdens de werken gebruikt als werfzone en wordt daarom uit veiligheidsoverwegingen afgesloten. Voor fietsers richting Deinze komt er een wegomlegging via Langemunt, Blasiusdriesstraat, Hoogstraat en Meerskant. Voor fietsers uit Deinze richting Gent gaat de wegomlegging via Hoelmeerschpad en Blasiusdriesstraat naar Langemunt. Als er twee opeenvolgende dagen niet gewerkt wordt, zal langs het kanaal een doorgang voor fietsers worden vrijgemaakt.

Zone 4 – Rechteroever:

De betonwerken in deze zone schieten goed op en kunnen eveneens voor het einde van het jaar afgerond worden. Enkel de betonwerken ter hoogte van de aanloophellingen van de voetgangersbrug kunnen nog niet uitgevoerd worden. Er wordt momenteel onderzocht hoe de werken in de onmiddellijke omgeving van de brug uitgevoerd kunnen worden zonder al te veel trillingen te veroorzaken. Zolang deze werken niet uitgevoerd worden blijft de fietsers- en voetgangersbrug steeds toegankelijk.

Zonder onvoorziene omstandigheden zoals slecht weer of technische problemen worden de werken in het najaar van 2014 afgerond.

Meer achtergrondinformatie over het project Seine-Schelde en de werken in Nevele is te vinden op de website van het project Seine-Schelde, www.seineschelde.be

 

Meer informatie:
Claudia Van Vooren – communicatieverantwoordelijke, 0499/94 99 17 claudia.vanvooren@wenz.bewww.seineschelde.be