Jaagpad op linkeroever afgesloten door voorbereidende werken voorhavens nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve

-

Vanaf eind augustus starten de voorbereidende werken aan de voorhavens van de nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve. Het jaagpad op linkeroever zal omwille van veiligheidsredenen afgesloten worden vanaf 28 augustus 2017. Voor fietsers en voetgangers wordt een omleiding voorzien.

Jaagpad afgesloten

Eind augustus 2017 starten de voorbereidende werken aan de voorhavens van de nieuwe sluis. Door de verbreding van de waterweg ter hoogte van de nieuwe sluis, zullen het jaagpad en de beek enkele meters moeten opschuiven. Het huidige jaagpad kan dus niet behouden blijven. Hierdoor zal het jaagpad afgesloten worden vanaf maandag 28 augustus 2017. Fietsers en voetgangers kunnen in beide richtingen een omleiding volgen langs de Hooiestraat.

 

Nieuwe sluis

De werken in Sint-Baafs-Vijve maken deel uit van binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie. Het project wil van de binnenvaart een sterker alternatief maken voor goederenvervoer op de weg. Meer binnenvaart betekent minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu. De huidige sluis is te klein voor het verwachte scheepvaartverkeer en voor grote duwkonvooien en dus wordt er een nieuwe, grotere sluis gebouwd.

Wat met de bestaande sluis?

De nieuwe sluis komt niet op dezelfde plaats als de oude sluis, maar wel in de onmiddellijke omgeving. Dit is noodzakelijk, omdat tijdens het bouwen van de nieuwe sluis, de bestaande sluis in gebruik moet blijven om het scheepvaartverkeer verder mogelijk te maken.

 

De bestaande sluis is 16 meter breed en laat uitzonderlijke transporten toe. De nieuwe sluis wordt even breed zodat alle schepen die nu door de huidige sluis kunnen varen ook door de nieuwe sluis zullen kunnen varen. Op de plaats van de bestaande sluis komen er nieuwe kaaimuren en een insteekdok.

 

Werken op eiland D’Hooie volop bezig

Vooraleer er kan gestart worden met de werken aan de nieuwe sluis, moet er een nieuwe kaaimuur gebouwd worden. Deze kaaimuur zal de toegang tot de huidige sluis verbreden en wordt gebouwd op rechteroever, opwaarts de sluis, ter hoogte van het eiland D’Hooie. Tijdens de bouw van de nieuwe sluis wordt er immers ruimte op het water ingenomen. Door de bouw van deze kaaimuur blijft de huidige sluis steeds toegankelijk tijdens de werken aan de nieuwe sluis. De werken aan deze nieuwe kaaimuur zijn al volop bezig. Zo is er al een groot aantal damplanken geheid en wordt er druk gewerkt aan de betonnen kesp.