Informatievergadering op 25 maart 2013 over werken aan Afleidingskanaal van de Leie in Nevele

-

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) start in april 2013 met de verbreding van een aantal bochten op het Afleidingskanaal van de Leie en met de aanleg van een passeerstrook in het centrum van Nevele. De bochtverbredingen zijn nodig om schepen met een lengte van 185 m (laadvermogen 4500 ton) toe te laten. De passeerstrook is nodig om het kruisen van deze schepen mogelijk te maken. Op vraag van de gemeente komt er in het centrum van Nevele ook een aanlegsteiger voor pleziervaartuigen. In samenwerking met de gemeente organiseert W&Z een informatievergadering over de geplande werken in Nevele, op 25 maart om 20 uur in Auditorium De Klaproos, Stationsstraat 20 te Landegem.

Zowel de passeerstrook als de bochtverbredingen worden gerealiseerd door de bouw van verticale oeververdedigingen langs beide oevers (+/- 900 m op elke oever) achter de bestaande oeververdediging. De zone van de werken strekt zich uit van +/- 400 m stroomopwaarts van de voetgangersbrug (ter hoogte van de verkeersremmers Vaart Links) tot +/- 70 m stroomafwaarts van Nevele brug (net voorbij de Brugstraat).

In het grootste gedeelte van de zone van de werken is geen verbreding aan het wateroppervlak nodig en volstaat een verruiming onder water, waardoor het bevaarbare deel van de waterweg breder wordt. Waar een verbreding aan het wateroppervlak toch noodzakelijk is, dient de aanliggende wegenis niet verplaatst te worden. Voordat de verruiming onder water kan beginnen (baggerwerken), moeten verticale damplanken geheid worden achter de bestaande oeververdediging.

De weg ‘Vaart links’ ten westen van het kanaal is een openbare weg voor autoverkeer en dient o.a. als toegangsweg voor enkele bedrijven. Er wordt geopteerd om de damplanken op beide oevers van op het water te heien, om de hinder voor het wegverkeer en omwonenden te beperken. Tijdens de werken zal de aannemer proberen om steeds één rijstrook voor het wegverkeer beschikbaar te houden.