Informatiemarkt op 7 maart 2013 over de nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve

-

In het kader van het project Seine-Schelde komt er een nieuwe sluis op de Leie in Sint-Baafs-Vijve. In samenwerking met de gemeente Wielsbeke organiseert W&Z hierover een informatiemarkt op 7 maart tussen 16 en 20 uur in Ontmoetingscentrum Den Aert, St.-Bavostraat 23, Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke).

De huidige sluis in Sint-Baafs-Vijve is te klein voor het verwachte scheepvaartverkeer en voor grote duwkonvooien. De nieuwe sluis zal groter zijn en komt vlak bij de bestaande. W&Z heeft een voorontwerpstudie voor deze nieuwe sluis laten uitvoeren. Daarin is ook de hele omgeving meegenomen: de oude Leiearm met de stuw en de oude sluis, economische mogelijkheden voor het stimuleren van de binnenvaart, de creatie van een vispassage, vernieuwing van de stuw, enz.

Grote werken zoals de bouw van een nieuwe sluis kunnen effecten hebben op de leefomgeving. Voordat de Vlaamse overheid een vergunning verleent voor zulke grote werken, moet W&Z de effecten op de leefomgeving laten onderzoeken. Dat gebeurt in een milieueffectenrapport voor het project, kortweg het project-MER. Van 11 maart tot en met 10 april 2013 ligt de kennisgeving daarvoor ter inzage bij het gemeentebestuur van Wielsbeke, Zulte en Waregem.

W&Z organiseert op 7 maart een informatiemarkt waar je de plannen kunt inkijken, vragen kunt stellen aan de projectverantwoordelijke en uitleg krijgt over hoe je op de kennisgeving kunt reageren. Iedereen is welkom!

Naar aanleiding van de informatiemarkt heeft W&Z ook een speciale informatiekrant gepubliceerd.