Indrukwekkende Leiewerken in Harelbeke van start

-

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft vandaag de Leiewerken in Harelbeke officieel afgetrapt. Bij de werken staan de bouw van een nieuwe sluis en een nieuwe stuw centraal, maar meteen pakt waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV in samenwerking met de stad Harelbeke ook de hele omgeving van de Leie aan. De zone tussen de Kuurnebrug en de Hogebrug wordt in één project vervat. De eerste zichtbare stap op het terrein is de afbraak van de zijvleugels van de Bloemmolens. In het najaar wordt gestart met de bouw van de tijdelijke stuw op het Moleneiland en de bouw van de nieuwe Hogebrug. De totale kostprijs van de werken bedraagt 98 miljoen euro.

 

 

De doortocht van de Leie in Harelbeke is een belangrijk onderdeel in het project Seine-Schelde. Dit Europese binnenvaartproject wil de vaarweg tussen het Seine- en het Scheldebekken verbeteren. In Vlaanderen loopt het traject via de Leie en de Ringvaart rond Gent naar het zeekanaal Gent-Terneuzen. De Leie wordt de komende jaren uitgebouwd tot een belangrijke vaarweg voor schepen tot 4.500 ton.

In Harelbeke worden de sluis en de stuw vernieuwd. De nieuwe sluis zal 230 meter lang zijn, groot genoeg voor het verwachte scheepvaartverkeer en grote duwkonvooien. De stuw wordt uitgerust met turbines die eigen stroom voor het complex opwekken en die het ook mogelijk maken om de waterbalans op de Leie beter te beheersen door zo nodig water op te pompen in droge periodes. Om vrachtschepen met drie lagen containers door te laten, wordt de Kuurnebrug opgehoogd en wordt de Hogebrug vervangen door een eigentijdse boogbrug.

De werken zullen het uitzicht van de omgeving rond de Leie in Harelbeke aanzienlijk vernieuwen. Naast de werken aan de vaarweg wordt ook ruim aandacht besteed aan de leefkwaliteit van de omgeving. De Twee-Bruggenstraat wordt volledig heraangelegd en van hieruit vertrekt een fietsers- en voetgangersbrug naar het Moleneiland. Op het Moleneiland komt een vispassage met daarboven een voetgangerspasserelle.

Eerste werken op het terrein

De eerste zichtbare stap op het terrein is de sloop van de zijvleugels van de Bloemmolens, dit is noodzakelijk om plaats te maken voor de werken. In het najaar, na het verkrijgen van de bouwvergunning, start de bouw van de nieuwe stuwsluis. De nieuwe stuw en sluis komen op dezelfde locatie als de huidige. Voor deze afgebroken kunnen worden, moet er eerst een tijdelijke stuw en een tijdelijke sluis gebouwd worden. Zo wordt een langdurige onderbreking van de scheepvaart vermeden. Het Moleneiland wordt doorgraven om plaats te maken voor de tijdelijke stuw.

Tegelijkertijd starten ook de werken aan de Hogebrug. De oude brug wordt afgebroken en vervangen door een moderne boogbrug. Tijdens de werken is de Hogebrug niet toegankelijk voor het verkeer. Deze onderbreking zal ongeveer 1 jaar duren. Er komt wel een noodbrug voor fietsers- en voetgangers.

Tijdens de werken aan de Hogebrug en de tijdelijke stuw worden ook de werken aan de nieuwe kaaimuur ter hoogte van het bedrijf Geldof opgestart.

Op verschillende locaties, onder andere in de Twee-Bruggenstraat, worden intussen ook nutsleidingen verplaatst om plaats te maken voor de werken.

Minder hinder

Grootschalige werken gaan onvermijdelijk gepaard met hinder. Waterwegen en Zeekanaal NV en de stad Harelbeke nemen allerlei maatregelen om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Er zal ook steeds open gecommuniceerd worden over de stand van zaken en de vorderingen van de werken.

De werken die Waterwegen en Zeekanaal NV uitvoert, sluiten naadloos aan bij de vernieuwing van het stadscentrum van Harelbeke op beide oevers. De verschillende stadsvernieuwingsprojecten worden onder de naam “haqua” gegroepeerd en leiden in de komende jaren tot een complete transformatie van het centrum, waarbij de nadruk komt te liggen op het water.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits : “Met de effectieve start van de Leiewerken in Harelbeke, zetten we een nieuwe stap in het project Seine-Schelde. Over de landsgrenzen heen wordt de Leie een schakel in de verbinding tussen de industriële regio’s van het Seine- en het Scheldebekken. We zorgen ervoor dat de Leie een alternatief wordt voor het goederentransport via de weg. De werken zullen, net als bij de Leiewerken in Kortrijk en Wervik, zorgen voor een stedelijke versterking. De werken moeten minder drukke en veiliger wegen opleveren, een schoner milieu en een aantrekkelijker Harelbeke.”