Harelbeke: start openbaar onderzoek en informatiemoment

-

Waterwegen & Zeekanaal heeft de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de Leiewerken ingediend bij de Vlaamse Overheid. Het is nu de taak van de stad Harelbeke om het openbaar onderzoek te organiseren. Je kunt, vanaf 23.02.2014 tot 25.03.2014, het dossier komen inkijken op het stadhuis tijdens de openingstijden. Bezwaren of opmerkingen moet je schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen vóór 25.03.2014 (aangetekend opsturen of afgeven aan het loket van de dienst stedenbouw).

Op maandag 10 maart wordt in CC Het SPOOR een infomoment georganiseerd waar je tussen 17 en 20 uur de plannen kan inkijken en waar medewerkers van de stad en W&Z klaar staan om vragen over de technische plannen te beantwoorden.

Meer info over de Leiewerken vind je hier en op de site van de stad Harelbeke.