Franse vergunning afgeleverd voor nieuwe brug in Wervik

-

23 november 2015 – De Franse vergunning voor de nieuwe brug over de Leie in Wervik is goedgekeurd. Dat betekent dat waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV begin 2016 kan starten met de bouw van de nieuwe brug. Volgens de huidige planning zal de nieuwe brug in het voorjaar van 2017 klaar zijn.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts is verheugd. “Met deze vergunning op zak, kunnen we de Leie in Wervik voorbereiden op de toekomst”, zegt Weyts. “ Wervik wordt een belangrijke schakel in een nieuwe logistieke keten, die Parijs en Antwerpen met elkaar zal verbinden via het water. Zo willen we meer vrachtwagens van de weg halen, en meer economische kansen bieden aan de hele Leiestreek”.

Verbinding tussen Vlaanderen en Frankrijk

Het Europese project Seine-Schelde wil de vaarweg tussen de Seine en de Schelde verbeteren. Waterwegen en Zeekanaal NV past de waterweg aan zodat die in de toekomst geschikt is voor langere schepen met grotere ladingen. Dankzij het project wordt de binnenvaart een volwaardiger alternatief voor het goederenvervoer op de weg. Minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu zijn het resultaat.

In Vlaanderen loopt het traject van de verbinding tussen Seine en Schelde hoofdzakelijk langs de Leie. De Leie in Wervik vormt de grens tussen Frankrijk en Vlaanderen en heeft hierdoor een sleutelpositie in het project.

Vernieuwingen in Wervik

De huidige brug in Wervik is te laag voor grotere schepen met 3 lagen containers. Daarom zal een nieuwe brug worden gebouwd met een vrije doorvaarthoogte van minstens 7m. De Leie wordt ook verbreed zodat grotere schepen door kunnen. Waterwegen en Zeekanaal NV maakt van de gelegenheid gebruik om de omgeving van de Leie te verfraaien. Het jaagpad wordt een mooie wandelboulevard voor fietsers en voetgangers. Er is ruimte voor nieuwe projectontwikkeling langs het water en er komen ook parkeerplaatsen bij die de parkeerdruk in Wervik wat zullen verlichten.

Verloop van de werkzaamheden

De grootste werken op de Vlaamse oever zijn klaar, met uitzondering van de zone van de nieuwe brug en de Vrijdagmarkt. De goedkeuring van de Franse vergunning voor de brug is dus goed nieuws. De werken in Wervik kunnen doorgaan. Aansluitend op de eerste fase kan de bouw van de nieuwe brug opgestart worden.

Begin 2016 zal de aannemer grondwerken uitvoeren en de Leie op Vlaamse zijde uitbaggeren. Tijdens die grondwerken wordt heel wat vrachtverkeer verwacht in het centrum van de stad. De baggerwerken, die aansluiten op de grondwerken, moeten met de nodige voorzichtigheid gebeuren. In het slib van de Leie kan immers oude oorlogsmunitie liggen. Een munitie-expert en een archeoloog zullen de grond- en baggerwerken begeleiden.

Aansluitend op de grond- en baggerwerken wordt er op terrein gestart met de afwerking van de kaaimuren. Gelijktijdig zal de aannemer op Vlaamse oever het landhoofd - dat is de constructie waar de brug op rust - van de nieuwe brug bouwen. In een volgende stap worden het Franse landhoofd en de steunpijler in de Leie gebouwd. De nieuwe brug komt naast de huidige brug. Dat maakt het mogelijk om de huidige brug zo lang mogelijk te gebruiken, terwijl de nieuwe brug in het staalatelier gebouwd wordt. Net voor de nieuwe brug op haar plaats wordt gebracht, wordt de huidige brug afgebroken en wordt het verkeer ongeveer drie maanden onderbroken. Volgens de huidige planning kan de nieuwe brug in het voorjaar van 2017 open. In dezelfde periode starten de omgevingswerken en de heraanleg van de Vrijdagmarkt.

Tijdens de derde en laatste fase van de werken worden de werken op de Franse oever uitgevoerd. Hiervoor is het nog wachten op de goedkeuring van de Franse Etude d’Impact. De goedkeuring wordt ten vroegste begin 2017 verwacht.

Informatiemarkt

Waterwegen en Zeekanaal NV en Stad Wervik organiseren op vrijdag 29 januari 2016 een informatiemarkt op het stadhuis. Iedereen is welkom tussen 16u en 20u. Bewoners krijgen een laatste stand van zaken over de Leiewerken en meer informatie over de bouw van de nieuwe brug. Medewerkers van Waterwegen en Zeekanaal NV en Stad Wervik staan er klaar om vragen te beantwoorden.