Fietsers- en voetgangersbrug over Afleidingskanaal van de Leie tijdelijk opnieuw open

-

22/10/2013 – De fietsers- en voetgangersbrug over het Afleidingskanaal van de Leie in Nevele is vanaf vandaag vroeger dan verwacht opnieuw open voor het verkeer. Op korte termijn zal de brug nog eens onderbroken worden om de resterende werkzaamheden in de buurt van de brug uit te voeren.

In het kader van het Europees project Seine-Schelde worden in het centrum van Nevele twee bochtverbredingen uitgevoerd, in combinatie met de bouw van een passeerstrook.

Sinds begin oktober 2013 werkt Waterwegen en Zeekanaal NV in de onmiddellijke omgeving van de fietsers- en voetgangersbrug. Door deze werken konden op de waterweg trillingen ontstaan en daarom werd de brug tijdelijk vanuit veiligheidsoverwegingen afgesloten. Tijdens de uitgevoerde werken kwamen de trillingen op de brug, die voortdurend door Waterwegen en Zeekanaal NV bijgehouden worden, in de buurt van de opgelegde grenswaardes. Daarom is beslist om het intrillen van de damplanken in de onmiddellijke omgeving van de fietsers- en voetgangersbrug voorlopig stop te zetten en te zoeken naar een alternatieve uitvoeringsmethode die minder trillingen veroorzaakt.

In tussentijd kan de brug opnieuw open voor fietsers en voetgangers. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer deze werken verdergezet kunnen worden en wanneer de brug opnieuw tijdelijk afgesloten wordt.

Op Vaart Links en Vaart Rechts worden de betonwerken op beide oevers ondertussen verdergezet.

 

 

Meer informatie:

Claudia Van Vooren – communicatieverantwoordelijke, 0499/94 99 17 claudia.vanvooren@wenz.bewww.seineschelde.be