Fietsers- en voetgangersbrug over Afleidingskanaal van de Leie in Nevele tijdelijk afgesloten

-

20/09/2013 – De fietsers- en voetgangersbrug over het Afleidingskanaal van de Leie in Nevele wordt vanaf 7 oktober 2013 tot en met 25 oktober 2013 afgesloten. Dit is noodzakelijk om werken te kunnen uitvoeren aan de oevers in de onmiddellijke omgeving van de brug. Deze werken maken deel uit van het binnenvaartproject Seine-Schelde.

In het kader van het Europees project Seine-Schelde worden in het centrum van Nevele twee bochtverbredingen uitgevoerd, in combinatie met de bouw van een passeerstrook. Vanaf 7 oktober 2013 tot en met 25 oktober 2013 werkt Waterwegen en Zeekanaal NV in de onmiddellijke omgeving van de fietsers- en voetgangersbrug. Door deze werken kunnen op en vlakbij de waterweg trillingen ontstaan en daarom wordt de brug tijdens deze periode vanuit veiligheidsoverwegingen afgesloten. Er is een plaatselijke omleiding voor fietsers en voetgangers voorzien (zie plannetje onderaan).

Ondertussen is de werf, sinds het einde van het bouwverlof, opnieuw volop opgestart. Op Vaart Links worden er tussen de voetgangersbrug en Nevele brug damplanken ingebracht. Deze werken zullen tot het einde van deze maand duren. Vanaf midden september worden op dezelfde oever ook al betonwerken uitgevoerd. Om de hinder voor de weggebruikers te beperken, wordt zoveel mogelijk met een mobiele werkzone gewerkt. Doordat de zone waarin gewerkt wordt steeds mee opschuift, blijft de werfinname beperkt.  Op deze manier blijft alternerend verkeer steeds mogelijk. 

Op Vaart Rechts starten de betonwerken begin oktober. Ook daar wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een mobiele werkzone zodat de hinder voor de weggebruikers beperkt blijft.

Meer achtergrond over het project Seine-Schelde en de werken in Nevele is te vinden op de website van het project Seine-Schelde, www.seineschelde.be 

Omleiding voor fietsers en voetgangers tijdens de onderbreking van de fietsers- en voetgangersbrug:

 

 

Beide omleidingen lopen via de Nevelebrug:

1)      Voor voetgangers (en fietsers):via de trappen met fietsgeul van de Nevelebrug (gele lijn)
2)      Voor fietsers die geen gebruik wensen te maken van de fietsgeul: via doorsteek naast judolokaal, Zeistraat, Biebuckstraat, De Akker, Brugstraat (oranje lijn)

Meer informatie:
Claudia Van Vooren – communicatieverantwoordelijke, 0499/94 99 17 claudia.vanvooren@wenz.bewww.seineschelde.be