Derde h∩aqua-informatiemarkt op 30 september in TSAS in Harelbeke

-

De Leiewerken in Harelbeke zijn volop aan de gang en verlopen volgens planning. De tijdelijke stuw op het Moleneiland heeft de taken van de oude stuw overgenomen. De aannemer werkt verder aan de Hogebrug en aan de kaaimuur ter hoogte van het bedrijf Geldof. Op 30 september organiseren Waterwegen en Zeekanaal NV en Stad Harelbeke opnieuw een informatiemarkt over de Leiewerken. Die vindt plaats in TSAS en is doorlopend toegankelijk tussen 16u en 20u. Je krijgt er meer informatie over de stand van zaken en we blikken vooruit op de komende werkzaamheden.

Stand van zaken

In augustus werd de tijdelijke stuw op het Moleneiland in gebruik genomen: een sleutelmoment in de Leiewerken. Het water van de Leie stroomt vanaf nu door een tijdelijke geul. Nu de tijdelijke stuw het waterpeil van de Leie regelt, kan de afbraak van de oude stuw starten. Eenmaal de oude stuw verdwenen is, bouwt de aannemer op die plaats een tijdelijke sluis.  

Ondertussen werkt de aannemer verder aan de Hogebrug. Op beide oevers zijn 39 funderingspalen van 20 meter lang tussen de oude funderingen aangebracht. De aannemer bouwt nu de oevers onder de brug en hij pakt de landhoofden aan (dat zijn de constructies waarop de brug rust). De werkzaamheden aan de brug verlopen volgens de planning.

De werken aan de kaaimuur bij het bedrijf Geldof zijn bijna afgerond. Wanneer deze kaaimuur klaar is, kunnen de stalen onderdelen van de Hogebrug over het water naar Harelbeke worden gevoerd en kan de aannemer op deze plek de brug in elkaar lassen.

Informatiemarkt

Waterwegen en Zeekanaal NV en Stad Harelbeke geven iedereen de kans om meer over de Leiewerken te weten te komen. Daarom nodigen we iedereen uit op 30 september voor de derde haquainformatiemarkt. We tonen er filmpjes van de werken en geven de maquette van het projectgebied opnieuw een centrale plaats. Je krijgt er informatie over de laatste stand van zaken en je kan met je vragen terecht bij de medewerkers van Waterwegen en Zeekanaal NV en Stad Harelbeke. Bovendien voorzien we rondleidingen om 16u en om 18u. Om praktische redenen is vooraf inschrijven voor die rondleidingen verplicht via: www.harelbeke.be/haqua.

Over de Leiewerken in Harelbeke

De Leiewerken in Harelbeke maken deel uit van het Europees gesubsidieerd Seine-Scheldeproject waarbij de vaarweg tussen beide rivieren wordt aangepast aan de komst van langere schepen met grotere ladingen. In Harelbeke sluiten ze naadloos aan bij de vernieuwing van het stadscentrum. Onder de noemer “haqua” ondergaan het centrum en de Leie een complete transformatie die de stad aantrekkelijker zal maken.