Conferentie 'Waternetwerk Leie' werpt licht op Seine-Scheldeverbinding

-

10/03/2016 – Ruim honderd bedrijfsleiders en lokale mandatarissen woonden op 10 maart in de Buda-fabriek in Kortrijk de conferentie ‘Waternetwerk Leie’ bij. De sprekers waren het roerend eens over de unieke kansen die het Seine-Scheldeproject biedt aan lokale overheden en bedrijven in de Leie-regio: ‘Dit is het moment om actie te ondernemen’.

Het Seine- en het Scheldebekken zijn twee van Europa’s belangrijkste industriële regio’s. Het Europees gesubsideerde project Seine-Schelde voorziet dat tussen beide een vaarweg voor container- en duwvaartschepen wordt aangelegd. Straks kunnen binnenschepen met ladingen tot 4.500 ton (klasse Vb) rechtstreeks van de Vlaamse havens naar Parijs en Le Havre varen. Het traject van deze verbinding loopt in Vlaanderen hoofdzakelijk via de Leie en de Ringvaart rond Gent naar het kanaal Gent-Terneuzen.

De conferentie, georganiseerd door Waterwegen en Zeekanaal NV in samenwerking met de Buda-fabriek, bracht projectverantwoordelijken uit Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen samen met een publiek van bedrijfsleiders, lokale mandatarissen en middenveldorganisaties.

Welke kansen biedt dit project voor de economie, het toerisme en de stadsontwikkeling langs de Leie in West- en Oost-Vlaanderen? Dat was het centrale thema.

Het directoraat-generaal voor Mobiliteit en Vervoer van de Europese Commissie kwam toelichten hoe belangrijk dit project is voor de Europese mobiliteit. Projectleiders van de Franse, Waalse en Vlaamse waterwegbeheerders gaven samen toelichting bij de infrastructuurwerken die met dit project gepaard gaan. Daarna belichtten de burgemeester van Menen, intercommunale Leiedal, Westtoer, het Vlaams Kenniscentrum Water en VOKA elk vanuit hun invalshoek de opportuniteiten die de Seine-Scheldeverbinding biedt voor economische groei, stadsontwikkeling, duurzaamheid en milieu. Tenslotte gaven bedrijfsleiders in een panelgesprek hun visie op de Seine-Scheldeverbinding op het vlak van nieuwe vervoersstromen, ontwikkeling van bedrijventerreinen en innovaties in de binnenvaart.

Na afloop heerste grote consensus onder de aanwezigen. Het engagement van Europa om de constructie van de Seine-Scheldeverbinding in belangrijke mate te ondersteunen creëert een unieke kans voor Vlaanderen om van de Leie opnieuw een belangrijke motor te maken voor de ontwikkeling van West- en Oost-Vlaanderen.  Of - zoals directeur Veerle De Mey van VOKA-West-Vlaanderen het verwoordde in haar slottoespraak – ‘This is a once-in-a-lifetime opportunity’.

Meer informatie:
Guy Muësen – communicatieverantwoordelijke Waterwegen en Zeekanaal NV, 0496 59 14 40, guy.muesen@wenz.be