Bochtverbredingswerken Afleidingskanaal van de Leie in en rond Nevele

-

30 september 2014 – Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV is momenteel volop bezig met werkzaamheden aan het Afleidingskanaal van de Leie in Nevele en Deinze. De aanpassingen aan de vaarweg kaderen binnen het Europese binnenvaartproject Seine-Schelde, dat de verbinding tussen beide rivieren wil verbeteren. Opdat in de toekomst grotere schepen kunnen passeren, moet de vaarweg op een aantal plaatsen worden verbreed.

Bochtverbredingen langs het Afleidingskanaal van de Leie rond Nevele

Onderstaand plan geeft met zwarte stippellijnen de zones van de bochtverbredingen aan. De vaarweg wordt voornamelijk onder water verruimd, waardoor het bevaarbare deel breder wordt. Dit gebeurt door het aanbrengen van een verticale oeververdediging. De rood omcirkelde zones geven weer waar momenteel wordt gewerkt.

De aannemer werkt sinds oktober vorig jaar aan de verbreding van het Afleidingskanaal op grondgebied Deinze (zone 1 op de kaart). De werkzaamheden vinden plaats op Vaart Links tussen de Meulebroeckstraat en de Weg naar de Vaart. Zonder onvoorziene omstandigheden zullen deze werken eind dit jaar afgerond worden. Tot het einde van de werken is er een omlegging via Vinkt van kracht. 

Begin oktober zal de aannemer ook starten met de werken ter hoogte van Merendree (zone 2 op de kaart). Deze werken zullen ongeveer twee jaar duren. De aannemer gebruikt een mobiele werfzone die opschuift naarmate de werken vorderen. Dit betekent dat er één rijstrook lokaal afgesloten wordt, maar dat beurtelings verkeer steeds mogelijk blijft.

Veranderingen in het centrum van Nevele

Parallel met de verbredingswerken, worden een aantal werkzaamheden uitgevoerd in het centrum van Nevele. Zo zal in oktober het talud ter hoogte van Bakkerij Welvaert worden verstevigd (zone 3 op de kaart). Hierdoor zal de weg vanaf morgen, 1 oktober 2014, gedurende vier weken volledig afgesloten zijn voor autoverkeer. De woningen en handelszaken op Vaart Links blijven steeds bereikbaar. Mensen die Vaart Links willen bereiken, volgen vanaf oktober een plaatselijke omleiding (kaart 2). Fietsers en voetgangers hoeven geen omleiding te volgen, Vaart Links blijft voor hen steeds open.

De bouw van de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug en de resterende werken aan Nevelebrug zullen ten vroegste eind 2015 starten. In afwachting van deze werken blijft de huidige fietsers- en voetgangersbrug steeds toegankelijk. Er komt ook een aanlegsteiger voor pleziervaartuigen in de buurt van de huidige fietsers- en voetgangersbrug. Die kan pas worden gebouwd na het herbouwen van deze brug.

Over het project Seine- Schelde

De werken aan het Afleidingskanaal van de Leie passen in het project Seine-Schelde. Dat Europees gesubsidieerde binnenvaartproject wil de vaarweg tussen de Seine en de Schelde verbeteren. In Vlaanderen loopt het traject hoofdzakelijk via de Leie en de Ringvaart rond Gent naar het kanaal Gent-Terneuzen. De Leie wordt de komende jaren omgevormd tot een belangrijke vaarweg voor schepen met ladingen tot 4.500 ton. Om dezelfde lading over de weg te transporteren zijn ongeveer 200 vrachtwagens nodig. Het project Seine-Schelde wordt op die manier een volwaardig alternatief voor het goederenvervoer op de weg – minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu zijn het resultaat.