Wie zijn Peter Van Besien en Piet Mestdagh?

Op het toppunt van de Leiewerken zullen ongeveer 150 mensen tegelijk aan het werk zijn. Waterwegen en Zeekanaal NV neemt je mee achter de schermen van één van de grootste werven van West-Vlaanderen. Maak kennis met Peter Van Besien (rechts) en Piet Mestdagh (links), medewerkers van Waterwegen en Zeekanaal NV. Peter is projectingenieur van het project in Harelbeke en Piet is werftoezichter. Ze zijn vaak te vinden op het terrein of in de werfkeet naast de Bloemmolens.

Als leidend ambtenaar is Peter verantwoordelijk voor de coördinatie van de Leiewerken. Hij houdt het project op de rails en waakt erover dat alles binnen het budget gebeurt. Samen met studie-ingenieurs controleert hij de technische plannen en zorgt hij ervoor dat de aannemer zich houdt aan alle eisen op vlak van kwaliteit, afmetingen, veiligheid, stabiliteit en duurzaamheid. Communicatie is ook een belangrijk deel van zijn job. Hij stelt het project voor op infovergaderingen, overlegmomenten met de stad, nutsmaatschappijen en omwonenden. Zo blijft iedereen op de hoogte van de laatste stand van zaken.

“De verantwoordelijkheid over een project waarin zowel een sluis, een stuw, een beweegbare en een vaste brug en verschillende kaaimuren vervat zitten is een  grote uitdaging voor iemand die gebeten is door waterbouwkunde”, vindt Peter. “We werken in een klein gebied waar veel mensen wonen voor wie we de hinder zoveel mogelijk willen beperken. We zorgen er tegelijk ook voor dat de schepen steeds kunnen passeren en dat er geen overstromingen zijn. Door de Leiewerken van het Seine-Scheldeproject te combineren met stadsvernieuwing zal Harelbeke er straks volledig anders uitzien.”

Piet heeft dertig jaar ervaring als werftoezichter. Hij volgt de uit te voeren werken op en houdt Peter op de hoogte. Piet ziet erop toe dat alles veilig en volgens de regels van de kunst gebeurt. Hierbij heeft hij extra aandacht voor signalisatie en legt hij ook alles vast op foto. Elke dag houdt Piet een “dagboek der werken” bij waarin hij noteert hoeveel mensen er die dag op de werf waren, welke machines er zijn gebruikt en welk materiaal er is aangevoerd. Eens de werf of volle toeren draait, zullen die aantallen indrukwekkend zijn!

“Als Harelbekenaar is deze werf voor mij natuurlijk extra interessant. Ik kan van dichtbij volgen hoe de waterweg in mijn stad verandert. En natuurlijk is meewerken aan een project van 100 miljoen euro een grote verantwoordelijkheid”, besluit Piet.